Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fakturering af reparationsarbejde for husholdningsapparater til elektricitet og gas

Bekendtgørelse nr. 631 af 7. september 1990 om fakturering af reparationsarbejde for husholdningsapparater til elektricitet og gas ophæves den 1. juli 2010.

Forbrugerstyrelsen, den 2. juni 2010

Tanja Franck

/ Signe Schmidt