Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fakturering af flyttearbejde

Bekendtgørelse nr. 849 af 13. december 1990 om fakturering af flyttearbejde ophæves den 1. juli 2010.

Forbrugerstyrelsen, den 2. juni 2010

Tanja Franck

/ Signe Schmidt