Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts

(Forlængelse af forsøgsordningens periode)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 995 af 6. oktober 2006 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1 , ændres: »1. januar 2007 til 31. marts 2010« til: »28. april 2010 til 28. april 2011«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. april 2010.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 23. april 2010

Finn Lauritzen

/ Søren Tegen Pedersen