Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om røgfri miljøer

(Udskydelse af tidspunktet for revision af loven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer foretages følgende ændring:

1. I § 33 ændres »folketingsåret 2009-10« til: »folketingsåret 2011-12«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder