Den fulde tekst
L 150 A
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv socialpolitik. (Fradrag for private donationer til forskning m.v.).
Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
2.beh 6/5 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 6/5 10 H
3.beh 11/5 10 FF
Lovf som vedt 11/5 10 Tillæg C
Lov nr 546 af 26. maj 2010
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven giver fysiske personer fradrag for gaver til almennyttige foreninger m.v., som anvender deres midler til forskning.
Loven indeholder desuden konsekvensrettelser, der skal sikre, at visse tilskud vedrørende energibesparelser ikke bliver medregnet i den skattepligtige indkomst.
Endelig indebærer loven, at der skal ses bort fra modtagelsen af soldaterlegat efter ligningslovens § 7, nr. 30, ved tildeling af kontant- eller starthjælp.
Dele af loven er en udmøntning af et led i aftalen af 12. november 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 108 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og LA) mod 2 (EL).