Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om flyvehavre

(Ændring af botaniske plantenavne m.m.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 864 af 10. september 2009 om flyvehavre foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, udgår »A. ludoviciana Dur.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft 30. juni 2010.

Plantedirektoratet, den 17. juni 2010

Ole P. Kristensen

/ Dorthe Nielsen