Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt religiøse samfund1)

 

Indledning

Dette cirkulære indeholder to lister med almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner m.v.

Den første liste indeholder fonde, foreninger, institutioner m.v., som er godkendt efter ligningslovens § 8 A, ligningslovens § 12, stk. 3, eller efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, jf. nedenfor. Listen er ændret i forhold til sidste års cirkulære (1997-24), hvor listen alene indeholdt foreninger m.v., som var godkendt efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. 3.

Desuden indeholder cirkulæret på siderne 13-16 en liste med foreninger m.v., som i 1995 og 1996 var godkendt efter ligningslovens § 8 A, men som ikke længere opfylder de særlige betingelser for godkendelse, jf. Told Skat cirkulære nr. 1996-17 om retningslinier for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. efter ligningslovens § 8 A (fradrag for gaver). De pågældende foreninger m.v. på denne liste anses som udgangspunkt fortsat for almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, og listen kan dermed tjene som inspiration for personer og organisationer m.v., som ønsker at give et bidrag til et godt formål.

Ligningslovens § 8 A

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, markeret med 1), er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A, stk. 2, som berettigede til i året 1997 at modtage gaver m.v. med fradragsret for giveren.

Det er en forudsætning for fradraget, at gaven til den enkelte forening m.v. udgør mindst 500 kr. Fradraget kan kun indrømmes for det beløb, hvormed gaverne tilsammen overstiger 500 kr. og kan højst udgøre 5.000 kr.

De med 1) markerede foreninger m.v. er godkendt efter de retningslinier, der er meddelt i Told Skat cirkulære nr. 1996-17 om retningslinierne for godkendelse af organisationer m.v. i henhold til ligningslovens § 8 A.

Ligningslovens § 12, stk. 3

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, markeret med 2), er godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, til i 1998 at modtage løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.

Boafgiftslovens § 3, stk. 2

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, markeret med 3), er godkendt efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, til i 1998 at modtage arv boafgiftsfrit, uden at der skal ansøges herom.

Retningslinierne for optagelse på listen som boafgiftsfritaget er beskrevet i Told Skat cirkulære nr. 1998-5 om etablering af en liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner m.v. i.h.t. boafgiftslovens § 3, stk. 2.

-- oOo --

Adoption Center, Den selvejende institution 1,2)

ADRA Danmark (Adventist Development and Relief Agency), Foreningen 1,2)

Afrikanske Lægefond, Den 2)

Agape, Foreningen 1,2)

Agapes Psykriatiske Center Daggry 2)

AIDS, Fondet til bekæmpelse af 1,2)

Akademisk Orkester og Kor, Forening 1)

Aksfællesskabet i Odder, Menigheden 1,2)

Aktion Børnehjælp, Mother Teresas Medarbejdere i Danmark 1,2)

Aktionsfond til kristelig U-landshjælp og økumensk Kirketjeneste (AUK) 1,2)

Akupunkturforeningen (Foreningen til støtte af forskning og videreudvikling af akupunkturs anvendelse indenfor sygdomsbekæmpelse) 2)

Alexander Nevsky Kirken i København 2)

Allerød Frikirke 2)

Almene Formål af 22. august 1989, Foreningen til 1)

Als og Sundeveds Kattefond 1)

Alzheimerforeningen 1,2)

Amager Kristne Center 1)

Amnesty International 1,2)

Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond 2)

Andreassen Fonden, Mogens 2)

Ansgarstiftelsen, Den Katolske Kirke i Danmark 1,2)

AQUA Feskvandsakvarium, Den selvejende institution ~)

Apostolsk Kirke i Danmark 1,2)

"Arbejde Adler", Landsforeningen 1)

ASF-Dansk Folkehjælp 1,2)

Askov Højskole 1)

Askov Møllehus, Den almenvelgørende fond 2)

Astma-Allergi Forbundet 1,2)

Astma-Allergiforbundets Forskningsfond 1,2)

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed 2)

B 93's ungdoms- og jubilæumsfond, Foreningen 1)

Balle Valgmenighed 1,2)

Ballerup Ny Skole 1)

Bangs Fond, Ingrid og Ole 2)

Baptistmenigheden Allerød Frikirke 1)

Barlys Venners Fond 1)

Bedre Hørelse, Landsforeningen for (Dansk Tunghøreforening) 1,2)

Bekæmpelse af Cystisk Fibrose, Landsforeningen til 1,2)

Bekæmpelse af kredsløbssygdomme, Landsforeningen til 1)

Bering Valgmenighed 1,2)

Betaniamenigheden, Blaahøj 1,2)

Betaniamenigheden i Hobro 1,2)

Betesda, Den selvejende institution 1,2)

Betesda, Vadum Kirkecenter (Det Danske Missionsforbund) 2)

Bethaniakirken - Tylstrup (Det Danske Missionsforbund) 1)

Bethaniakirken - Aalborg (Det Danske Missionsforbund) 1,2)

Bethel Kirken, Det Danske Missionsforbunds menighed i København 1)

Bethel-Kirken, København (Det Danske Missionsforbund) 2)

Bethelkirkens Baptistmenighed, Aalborg 1,2)

Bethlehemsfællesskabet 1,2)

Betlehem, Menigheden - Det Danske Missionsforbunds Kirke, Vanløse 1)

Betlehemskirken-Vanløse (Det Danske Missionsforbund) 2)

Bibel & Missions Centret 1,2)

Bibellæser-Ringen i Danmark 1,2)

Billund Frikirke 1,2)

Biologi-Efterskolen i Nordjylland, Den selvejende institution 1)

Birkebjergkirken, Næstved 1,2)

Bjerringbro Idrætspark, Den selvejende institution 1)

Blaa Kors, Det, Kristelig Afholdsforening for Danmark 1)

Blå Kors i Danmark 2)

Boholte Kirkes Fond 1)

Boligfonden for enlige mødre 1)

Boligtrivsel i Centrum 1)

Bornholm, Menigheden i Missionskirken, Det Danske Missionsforbund 1)

Bornholms Baptistmenighed 1,2)

Boserup Minde, Landsforeningen af Lungehandicappede 1)

Botosan Children´s Service, Danmark Hjælp til Rumæniens Børn 1,2)

Bovlund Frimenighed 2)

Brande Baptistmenighed 1,2)

Breklum missionens venner i Nordslesvig, Foreningen af 1,2)

Broderbaandet af 17. april 1917 1)

Broholmkirken, Hvidovre Baptistkirke 1)

Broholmkirkens Baptistmenighed 2)

Brovst Baptistmenighed 1,2)

Brøchner-Mortensen Fonden 2)

Brødremenigheden Christiansfeld 1,2)

Brødremenighedens Danske Mission 1,2)

Brønderslev Baptistmenighed 1,2)

Brønshøj Kristne Forsamling 1,2)

Bygnings- og Landskabskultur, Landsforeningen for 1)

Børnecancerfonden 1)

Børnefonden, Den selvejende institution 1,2)

Børnesagens Fællesråd 1)

Børns Vilkår, Landsorganisationen 1,2)

Bøvling Valgmenighed 1,2)

Calamann´s Fond, Elsa og Joakim, Arkitekterne 1)

Caravane Missionen Pilgrim Convoy 1)

Care Danmark, Fonden for frivillig U-landsbistand 1,2)

Caritas Danmark 1,2)

Centralmissionen i København 1,2)

Child Care - International 2)

Citykirken, Herning 1,2)

City Kirken, Menigheden 1,2)

Colitis Ulcerosa og Crohns Sygdom, Landsforeningen til bekæmpelse af 1)

Cool Sorption Fond af 1988 2)

Copenhagen Bethel Missionary Baptist Mission-Church 1)

Da`Capo, Haderslev Aktivitetsfond 1)

Dalsø Kirke, Menigheden 1,2)

DAMP Foreningen 1)

Danadopt, Danish Society for international adoption 1,2)

Danavox Jubilæumsfond 2)

Dandy-Fonden 2)

Danish Sport Aid 1)

Danmarks Bløderforening 1,2)

Danmarks Filatelist Forbund 1)

Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjeneste 1,2)

Danmarks Kirkelige Mediecenter (Fond), Den selvejende institution 2)

Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse 1,2)

Danmarks Museum for Lystsejlads Valdemars Slot, Fonden 1)

Danmarks Naturfond 1,2)

Danmarks Naturfredningsforening 1,2)

Danmarks Psoriasis Forening 1,2)

Danmarks Sportsfiskerforbund 2)

Dansk Armeniermission 1,2)

Dansk Basketball-Forbund 1)

Dansk Bibel-Institut 1,2)

Dansk Bibelskole, Den selvejende institution 1)

Dansk Blindesamfund 1,2)

Dansk Børnefond, Foreningen 1,2)

Dansk Cyklist Forbund 1)

Dansk Designråd´s Fond 1)

Dansk Dyreværn, Århus 1,2)

Dansk Døve-Idrætsforbund 1)

Dansk Epilepsiforening 1,2)

Dansk Ethioper Mission 1,2)

Dansk Europamission 1,2)

Dansk Flygtningehjælp 1,2)

Dansk Forenet Sudan Mission 2)

Dansk Forening for Rosport 1)

Dansk Friskoleforening 1)

Dansk Handicap Forbund 1,2)

Dansk Handicap Idræts-Forbund 1)

Dansk Inkontinensforening 2)

Dansk-Jødisk Venskab, Foreningen 1,2)

Dansk Kano- og Kajak Forbund 1)

Dansk Kirke i Udlandet 1,2)

Dansk Kristelig Sygeplejeforening 1,2)

Dansk Kræftforskningsfond 1,2)

Dansk Laksefond 1,2)

Dansk Missionsråd 1,2)

Dansk Narkolepsiforening 1,2)

Dansk Oase 1,2)

Dansk Ornitologisk Forening 1,2)

Dansk Papirhandlerforenings Legatfond 1)

Dansk Parkinsonforening 1,2)

Dansk Radio-Hjælpefond 1)

Dansk Rotarys Hjælpearbejde 1)

Dansk Røde Kors 1,2)

Dansk Santalmission 1,2)

Dansk Sejlunion 1)

Dansk Selskab for Tibetansk Kultur 1,2)

Dansk Skytte Union 1)

Dansk Svæveflyver Union 1)

Dansk Sømandskirke i fremmede Havne 1,2)

Dansk Teltmissions Menighed 1)

Dansk Unicef Komité - Dansk Komité for Forenede Nationers Børnefond 1,2)

Dansk Veteranflysamling 1)

Danske Baptisters Kvindeforbund 1)

Danske Baptisters Spejderkorps 1)

Danske Baptisters Ungdomsforbund 1)

Danske Baptistsamfund, Det 1,2)

Danske Bibelselskab, Det 1,2)

Danske Diakonissestiftelse, Den 1,2)

Danske Døvblinde, Foreningen af - FDDB 1)

Danske Døves Landsforbund 1,2)

Danske Europabevægelse, Den 1)

Danske Frimurerorden, Den, Velfærdsdirektoriet 1)

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger 1)

Danske Haveselskab Øerne, Det 1)

Danske Hjælpefond, Den, Landsorganisationen 1,2)

Danske Hjælpekomité for Spedalskhedsmission, Den 1,2)

Danske Israelindsamling, Den 1,2)

Danske Israelmission, Den 1,2)

Danske Missionsforbund - Brovst/Skovsgaard menighed, Det 1)

Danske Missionsforbund - Frederiksværk menighed, Det 1)

Danske Missionsselskab, Det 1,2)

Danske Nationalkomité for Europæisk kulturelt Samarbejde, Den 1)

Danske Spejderkorps, Det 1)

Danske Vindkraftværkers Fond 1)

Diabetesforeningen (Landsforeningen for Sukkersyge) 1,2)

Diakonhøjskolen i Århus 1)

Diakonhøjskolens Diakonforbund 1,2)

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 1,2)

Dialogcentret, Danmark 1,2)

Direktør H. Obbekjer og Hustru Marie Obbekjers Legat ~)

Dyrefondet 1)

Dyrenes Beskyttelse i Danmark, Foreningen til 1)

Dyrenes Dags Komité, Foreningen (fond) 1)

Døvefonden 1,2)

Døves Menighed i København og på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, De, Den selvejende institution 1)

EGV-fonden 1)

Elim, Klemensker, evangelieforsamlingen 2)

Ensomme Gamles Værn (EGV-Fonden) 1)

Esbjerg Baptistmenighed 1)

Esbjerg Havne-Service 1)

Evangelieforsamlingen i København 1,2)

Evangelieforsamlingen i Odense 1,2)

Evangeliekirken i Varde 1,2)

Evangeliemenigheden, Fredericia 1,2)

Evangeliemenigheden i Grenaa ¹ 2)

Evangeliemenigheden i Korsør 1)

Evangeliemenigheden Pinsekirken i Korsør 2)

Evangeliemenigheden på Langeland 2)

Evangeliets Stemme, Organisation 1,2)

Evangelisk Alliance i Danmark 1)

Evangelisk Børnemission i Danmark 1,2)

Evangelisk Luthersk Frikirke i Danmark, Den 1)

Evangelisk Luthersk Frimenighed, Frederikssund ¹ 2)

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark 1,2)

Evangelisk Luthersk Missionsforening i Jylland 1,2)

Evangelisk Luthersk Missionsforening i København 1,2)

Evangelisk Luthersk Missionsforening på Bornholm 1,2)

Evangelisk Luthersk Ungdomsforening 2)

Evangeliske Frikirke, Den 1,2)

Evangeliske Frikirke, Randers Nord, Den 1,2)

Exodus-Kirken 2)

Falsters Baptistmenighed 1,2)

Farsø Efterskole 1)

Farsø Evangeliecenter, Menigheden 1,2)

Farsø Frimenighed 2)

FDB´s Jubilæumsfond 1)

Finansforbundets Centrale Hjælpefond ~)

Fjellerup Valgmenighed 1,2)

Flyverhistorisk Samling 1)

FN-Museet, "De Blå Baretter" 1)

Fogs Fond, Tømmerhandler, Johannesi 2)

FOLKEGAVEN 1995, Indsamlingen af 1)

Folkekirkens Nødhjælp, Den selvejende institution 1,2)

Folkevirke 1)

Fond til Lungemedicinsk og Allergologisk Forskning og Uddannelse 2)

Fonden af 28. februar 1970 til støtte for kulturelle formål 2)

"Fonden af 2/7 1984 til bekæmpelse af Parkinsons syge" 2)

Fonden af 1987 til fremme af cancerforskning 1)

Fonden for Focolare-Bevægelsen, Maria's Stiftelsesværk, Kvindelige Afdeling 2)

Fondet for forsøg med Sukkerroedyrkning 2)

Fonden for Guds Verdensvide Kirke, Danmark 1,2)

Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1)

Fonden for Migræneforskning 2)

Fonden for Neurologisk Forskning 2)

Fonden for Træer og Miljø 1,2)

Fonden Fyntour 1)

Fonden Lolwe 2)

Fonden til fremme af klinisk-eksperimental cancerforskning specielt vedrørende cancer mammae 2)

Fonden til fremme af medicinsk behandling af cancer 2)

Fonden til støtte for humanitære formål, til fremme af forskning og til beskyttelse af naturmiljøet 2)

Fonden til Sygdomsbekæmpelse uden Dyreforsøg 2)

Fonden Troens Bevis 1)

Foreningen af grundvigske valg- og frimenigheder 1)

Foreningen KKL- Det jødiske Nationalfond 1)

Foreningen Far til støtte for børn og forældre 1)

Foreningen til bevarelse af Nykøbing Mors Sygehus 1)

Foreningen Åbne Døre 1,2)

Forskerparken i Århus, Foreningen 2)

Forsøgsdyrenes Værn, Landsforening 1)

Forum for en Fri Folkekirke 1,2)

Forældreforeningen Børn med Kræft 1)

Fransk-Reformerte Kirke i København, Den 2)

Fredebo, Samfunde 1,2)

Fredericia Baptistmenighed 1,2)

"Fredericia Hjælper Rumænien", Organisationen 1,2)

Fredericia Hospital 1)

Frederiksborg Valgmenighed 2)

Frederikshavn Baptistmenighed 1,2)

"Fregatten Jylland", Den selvejende institution 1)

Frelsens Hær 1,2)

Fri Hestehaveskole's Støtteforening, Den 1)

Fri Kirkesamfund, Det 2)

Frikirken - En åben dør ¹, 2)

Frikirken i Espergærde 1)

Frikirken på Havnen 1,2)

Frilandsmuseets Venner 1)

Friluftsmissionen 1,2)

Frimenigheden Kilden 2)

Friskolen på Vallekilde-Hørve egnen, Den selvejende institution 1)

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1)

Frøstruphave Efterskole, Den selvejende institution 1)

Fuglsang, Institutionen 1)

Fulton-Stiftelsen, Den selvejende institution 1)

Fyns Kræftforskningsfond (Fonden af 1987 til fremme af Cancerforskning) 2)

Fælleskirken 1,2)

"Gambias Venner", Foreningen 1)

Genforenings-/Grænsemuseums Fonden, Den selvejende institution 1)

Gidionitternes Venner, Landsforeningen 2)

Gigtforeningen 1,2)

Give Baptistmenighed 1,2)

Give-Egnens Museum 1)

Gjellerup Valgmenighed 1,2)

Gjern Kultur- og Idrætscenter, Den selvejende institution 1)

Globorama Fond 1)

Gratiakirken, Århus (Evangelisk-Lutherske Frikirke) 2)

Grundforskningsfonden 2)

Grænseforeningen 1)

Græsted Fællesmenighed 1,2)

Grønbjerg - 2000, Den selvejende institution 1)

Grønlandske Børn, Foreningen 1)

Guds Menigheds Repræsentantskab i Danmark 1,2)

Gørlev Valgmenighed 2)

Hals Baptistmenighed 1,2)

Handelshøjskolen i København ~)

Handicappede Børns Ferierejser (HBF-Fonden), Den selvejende institution 1)

Havrebjerg Valgmenighed 2)

Hedemølle, Efterskolen, Den selvejende institution 1)

Hellig Kors Kloster's Fond 1)

Heltklækkeri Ringkjøbing Fjord, den selvejende institution 2)

"Henrik Henriksens Fond" 2)

Herlev Baptistmenighed 2)

Hestens Værns Fond til fordel for Foreningen Hestens Værn 1)

Historisk Forening for Værløse Kommune (Værløse Museum) 1)

Hjernesagen, Landsforeningen for Apopleksi- og Afasiramte 1,2)

Hjerteforeningen 1,2)

Hjorths Legat, Professor Dr. med Niels 2)

Hjælp Barnet, Hjælpeorganisationen 1)

Hjørring Baptistmenighed 1,2)

Hjørring Menighed, Det Danske Missions forbund 1,2)

Hobro Sygehus, Støtteforeningen for 1)

Hobro-Terndrup Sygehus, Støtteforeningen for 1)

Holbæk Baptistmenighed 1,2)

Holstebro Baptistmenighed 1,2)

Holstebro Frikirke 1,2)

Holstebro Valgmenighed 1,2)

Holsted Hallen, Den selvejende institution 1)

Hovborg A.F.K. 1)

Hovedcirklen (Landsforeningen af Støttegrupper for pludseligt hjerneskadede) 1)

Husdyrenes Vel Fyn, Foreningen 1)

Husfællesskabet i Aalborg 1)

Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik 1)

Høng Gymnasium, HF-kursus og Efter skole, Den selvejende institution 1)

Høve Valgmenighed 1,2)

"Hårslevhallen", Den selvejende institution 1)

IBIS, Foreningen 1)

Ibra Radio Danmark, Foreningen 1)

Indenlandsk Sømandsmission 1,2)

Informations- og Samtaleforum for Kristendom og Nyreligiøsitet (IKON), Foreningen 1,2)

Inge Sørensens Kattehjems Fond 1)

Ingstrup Baptistmenighed 1,2)

Instituttet for Anvendt Datateknik, IFAD, Datateknologisk Fond, selvejende institution 2)

Inter Aid Danmark, den selvejende institution 1,2)

International Børnehjælp 1,2)

International Christian Embassy Jerusalem, Dansk Afdeling 1)

International Church of Copenhagen, The 1)

International Out-Reach 1,2)

Iran Aid, Foreningen ¹ 2)

Islamiske Trossamfund i Danmark, Det 1,2)

Islamiske Trossamfund på Fyn, Det 1)

Islams Ahmadiyya-Bevægelse i Danmark 2)

Jeg vil leve! - Center for retten til liv, Bevægelsen 1)

Jehovas Vidners Rigssalsforening- Danmark 1,2)

Jesu Hjerte Menighed (i Det Romersk Katolsk Trossamfund) 1,2)

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Danmark ¹ 2)

Jetsmark menighed, Det Danske Missionsforbund 1,2)

Jetsmark-Vedsted Baptistmenighed 1,2)

"Josva" Aalborg, Husfællesskabet 1)

Julemærkekomiteen 1)

Jægergården, Feriekolonien, Fonden, Den selvejende institution 1)

Karlslunde Strandkirkes Initiativfond 1,2)

Karma-Kadjypa Skolen for tibetansk buddhisme/Lamafonden 1,2)

Karmapa Trust - Det Danske Religiøse Samfund 1)

Karmelkirkens Baptistmenighed, Aalborg 1,2)

Katolske Menighedsplejer, Den selvejende institution 1)

Kattegatcentrets Driftsfond 1)

Kattegatcentrets Ejendomsfond 1)

Kattens Værn 1)

Kerteminde-Dalby Valgmenighed 2)

KFUKs sociale arbejde 1,2)

KFUM og K i Danmark, Fællesbestyrelsen for 1)

KFUM og KFUK i Danmark 2)

KFUM-Spejderne i Danmark 1)

KFUMs Idrætsforbund i Danmark 1)

KFUMs sociale arbejde i Danmark 1,2)

KFUMs Soldatermission i Danmark 2)

KFUMs Soldatermission i Danmark, Landsudvalget for 1)

Kherwara-Missionen 1,2)

"Kildegården", Det kristne Hjælpecenter 1,2)

Kilden, Frimenigheden 1)

Kirkefondet 1,2)

Kirkeklokkens Missions Indsamling Den selvejende institution 1,2)

Kirkekomiteen for Herlev sogns vestre distrikt 1)

Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark 1,2)

Kirkeligt Centrum 1)

Kirkens Korshær 1,2)

Kirkesagen på Østerbro, Nykøbing F 1)

Kirkesamfundet Summit Lighthouse i Danmark 2)

Kirketjenesten i Danmark 1,2)

Kjellerup og Omegns Valgmenighed 1,2)

Klejtrup Musikefterskole, Den selvejende institution 1)

Klim Valgmenighed 1,2)

Klostermarksskolen Aalborg 1)

Kofoeds Skole 1,2)

Kolonien Filadelfia 1,2)

Kolonien Filadelfias Videnskabelige Fond, Den selvejende institution 2)

Komiteen til indsamling af pengemidler til fordel for museumsvirksomhed omkring Hjemmeværnets historie 1)

Kong Haakons Kirkes Venner, Foreningen 1)

Kongelig Dansk Aeroklub 1)

Kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner, Den Selskabet 1)

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Den 1)

Kongens Ø, Den selvejende institution 2)

Kongensgård Landbrugsskole 1)

Kopps Legat, Speciallæge Henrich 2)

Koptisk-Ortodokse Kirke, Sankt Maria & Sankt Marcus Kirke i Danmark, Den 1,2)

"Korsevadskolens Støttefond" 1)

Korskirken, Herlev Baptistmenighed 1)

Krishnabevægelsen Iskcon i Danmark 1,2)

Kristelig Handicapforening 1,2)

Kristelig Lytter- og Fjernseerforening, Kirke og Medier, Landsforeningen 1,2)

Kristelig Lægeforening 2)

Kristelig Lægeforenings Fond for Lægemission 2)

Kristeligt Arbejde blandt Blinde 1)

Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom 1,2)

Kristeligt Pressebureau 1)

Kristen Flygtningehjælp, selskabet 1,2)

Kristen Videnskabs Kirke i København 1)

Kristen Videnskabs Kirke i Århus 1)

Kristen Videnskabs Kirken (Christian Science), København, (hjemsted Frederiksberg) 2)

Kristen Videnskabs Kirken (Christian Science), Århus 2)

Kristensamfundet i Danmark (Kristensamfundets Fremme), Foreningen til fremme af den religiøse bevægelse 1,2)

Kristent Bibel- og Konferencecenter, Den selvejende institution 1,2)

Kristent Center Herning, Menighed 1,2)

Kristent Centrum, Den selvejende institution 1,2)

Kristent Fællesskab, Frimenigheden, København 1,2)

Kristent Fællesskab, Frimenigheden, Nordsjælland 1,2)

Kristi Kirke i København 1)

Kristne Friskoler/Skoleforeningen, Foreningen af 1)

Kristne Hjælpecenter Kildegården, Det 2)

Kristne Menighed, Den 1,2)

Kristne Menighed for Holstebro og Omegn, Den 1,2)

Kristus Kirken, Rødding 1,2)

Kristuskirkens Baptistmenighed 1,2)

Kromosomforskningsfonden 2)

Kronjyllands Valgmenighed 1,2)

Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen til 1,2)

Kræftens Forebyggelse, Landsforeningen til 1,2)

Kræftforeningen Tidslerne 1)

Kvindecenterfonden, Dannerhuset 1)

Kvækerne - Vennernes Samfund 2)

Kærnehuset, Vor Frelsers Sogn Vejle ¹ ² )

Københavns Bibeltrænings Center, Menigheden 1,2)

Københavns Evangelisk-Lutherske Frimenighed ¹ 2)

Københavns Valgmenighed 1,2)

Købnerkirkens Baptistmenighed 1,2)

Købstadsmuseet "Den Gamle By" 1)

Landsbyfonden 1)

Landsforeningen Dansk Senior Dans 1)

Landsforeningen Hjælp Voldsofre 1)

Landsforeningen Kiropraktikkens Fremme 1,2)

Landsforeningen Lev ¹ ²

Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1,2)

Landsforeningen Praktisk Økologi ¹ ²

Landsforeningen Pårørende til Sindslidende 1,2)

Landsforeningen Spædbarnsdød 1)

Landsforeningen Værn om Synet 1,2)

Landsforeningen Økologisk Jordbrug 1)

Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam 1)

Lemvig og Omegns Valgmenighed 1,2)

Leve Børnene, Fonden 1)

"Lingvistisk-logopædisk studielegat" 2)

Lions Clubs International Multipeldistrikt 106, Danmarkr 1)

Lipperts Fond, Søster og Verner 2)

Livets Kilde, Menigheden 1,2)

Livets Træ, Menigheden 1,2)

Lohals Kirke, Langeland (Evangelisk- Lutherske Frikirke) 2)

Lollands Baptistmenighed 1,2)

Lundbeck, Poul, civilingeniør og hustrus fond til fremme af radio-logien i Danmark 2)

Lunderskov Efterskole, Den selvejende institution 1)

Luthersk Missionsforening 1,2)

Luthersk Missionsforening, Bornholms afdeling 1,2)

Luthersk Missionsforening, Københavns afdeling 1,2)

Luthersk Missionsforening, Lolland-Falster afdeling 1,2)

Luthersk Missionsforening, Nordsjællands afdeling 1,2)

Luthersk Missionsforening, Sønderjyllands afdeling 1,2)

Luthersk Missionsforening, Vestjylland afdeling 1,2)

Luthersk Missionsforening, Vestsjælland afdeling 1)

Luthersk Missionsforening, Østjylland afdeling 1,2)

Lykkeskolen 1)

Lyngby Baptistmenighed 1,2)

Lægeforeningens forskningsfond 2)

Læger Uden Grænsers Fond 1,2)

Lærernes Missions Forening 1,2)

Løgstør Baptistmenighed 1,2)

Løgumkloster Refugium 1)

Løsning menighed (Evangelisk-Lutherske Frikirke) 2)

Løvenholm Fonden 2)

Machsike Hadas, Foreningen 1,2)

Maran-Ata Menigheden i Jylland 2)

Maran-Ata Menigheden i København 2)

Marjattahjemmenes Støttefond, Den selvejende institution 1,2)

Martinskirken, København (Evangelisk- Lutherske Frikirke) 2)

Martyrernes Røst, Kristen Mission 1,2)

Mellemamerika Indsamlingen 1,2)

Mellemfolkeligt Samvirke 1,2)

Mellerup Valgmenighed 2)

Menighedsfakultetet, Århus 1,2)

Menighedsfællesskabet Fisken 1,2)

Menighedsplejen i Slagelse 1)

Menighedsplejen Sønder Tranders sogn 1)

Mermaidfonden 1,2)

Metodistkirken i Danmark 1,2)

Midtsjællands Baptistmenighed 1,2)

Mindefond for fru Karla Johnsen, St.Heddinge 2)

Missionen blandt Hjemløse 1)

Missionsfonden af 4. maj 1964 1,2)

Missionsforbundets Børn og Unge 1)

Missionsforbundets Kirke, Espergærde, (Det Danske Missionsforbund) 1,2)

Missionsfællesskabet Mission Øst 1,2)

Missionskirken, Osted (Det Danske Missionsforbund) 2)

Missionskirken, Rønne, (Det Danske Missionsforbund) 2)

Moralsk Oprustning, Institutionen 1,2)

Morslands Historiske Museum 1)

Morsø Frimenighed 1,2)

Mosaiske Trossamfund, Det 1,2)

Multihallen 1)

Museumsforeningen for Holbæk og Omegn 1)

Muskelsvindfonden 1)

Mødrehjælpen af 1983, Den selvejende institution 1,2)

Møllehus Kirken 1,2)

Møltrup Optagelseshjem 2)

Møltrup Optagelseshjem, Støttefonden for 1,2)

Mørks Skole, M., Den selvejende institution 1)

Nationale Åndelige Råd for BAHA'I i Danmark, Det 1,2)

Nationalforeningen til bekæmpelse af lungesygdomme 1)

Nationalforeningens fond til Bekæmpelse af Lungesygdomme 1)

Nationalmuseet 1)

Nazaræerens Kirke, Greve Menighed 1,2)

Nazaræerens Kirke, Køge Menighed 2)

Nazaræerens Kirke, Rødovre Menighed 1,2)

Nazaræerens Kirke, Solrød Menighed 2)

Nibe Baptistmenighed 1,2)

Nicaragua-Indsamlingen 1)

NOAH, Den selvejende institution 1,2)

Norddjurslands Valgmenighed 1,2)

Nordiske Kristne Buddhistmission, Den, danske afdeling 1,2)

Nordjysk Bibelcenter (NBC) 1,2)

Nordmors Fritidscenter, Den selvejende institution 1)

Nordschleswigsche Gemeinde 1,2)

Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 1)

Nyreforeningen 1,2)

Nyt Liv-Forbund for Evangelisation i Danmark 1,2)

Næstved Baptistmenighed 1,2)

Nørre Nissum Højskole og Efterskole 1)

Nørresundby Baptistmenighed 1,2)

Oasefællesskabet i Silkeborg Kirke 1,2)

Odder Valgmenighed 1,2)

Odense Baptistmenighed 1,2)

Odense Menighed, Det Danske Missionsforbund 1,2)

Odense Valgmenighed 1,2)

"OOA, Organisationen til Oplysning om Atomkraft", Foreningen 1)

Operaens Venner's Fond af 1984 1)

Operation Mission 1,2)

Ordet og Israel 1,2)

"Organisationen for Vedvarende Energi", Foreningen 1)

Ortopæd-Kirurgisk Forskningsfond i Århus 2)

Osted Fri- og Efterskole 1)

Osted Menighed, Det Danske Missionsforbund 1)

Osted Valgmenighed 1,2)

Osteoporoseforeningen 1)

Oure Baptistmenighed 1,2)

Perlen - Huset i Øsløs, Den selvejende institution 1)

Pinsekirken, Amager 2)

Pinsekirken, Herlev 1,2)

Pinsekirken, Holstebro 2)

Pinsekirken, København 1,2)

Pinsekirken, Nykøbing F 1,2)

Pinsekirken, Silkeborg 2)

Pinsekirken, Tønder 2)

Pinsekirken Elim, Horsens ¹ 2)

Pinsekirken Elim, Roskilde 2)

Pinsekirken Elim, Rønne 1,2)

Pinsekirken Esbjerg 1,2)

Pinsekirken Filadelfia, Århus 1,2)

Pinsekirken i Haderslev 1,2)

Pinsekirken i Hillerød 1,2)

Pinsekirken i Mariager 1)

Pinsekirken i Roskilde 1)

Pinsekirken i Silkeborg ¹ 2)

Pinsekirken i Tønder 1)

Pinsekirken i Vejle 1,2)

Pinsekirken Smyrna, Randers 1)

Pinsemenigheden Elim, Allinge 1,2)

Pinsemenigheden Elim, Hjørring 1,2)

Pinsemenigheden Elim, Horsens 1)

Pinsemenigheden Elim, Tejn 2)

Pinsemenigheden Elim, Thisted 1,2)

Pinsemenigheden Elim, Aalborg 1,2)

Pinsemenigheden i Mariager 2)

Pinsemenigheden Tabor, Svendborg 1,2)

Pinsevækkelsens Efterskole ALTERNA, Den selvejende institution 1)

Plan International Danmark 1)

Plesners Mindefond, Ane Cathrine 2)

Plums Økologifond 2)

Porto Novo Missionen i Danmark 1)

Projekt Oscar 2)

Projekt Øst - Skt. Petersborg 1,2)

Psoriasis Forskningsfonden 1,2)

Psykiatrifonden 1,2)

Psykiatrisk Forskningsfond 2)

Psykotiske Børns Vel, Landsforeningen 2)

PTU, Landsforeningen af Polio, Trafik- og Ulykkesskadede 1,2)

Quo Vadis, Foreningen 1,2)

Randers Valgmenighed af 1993 ¹ 2)

Red Barnet, Landsorganisationen 1,2)

Reformerte Menighed i Fredericia, Den 2)

Regnskovsgruppen Nepenthes, Foreningen 1,2)

Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), Den selvejende institution 1,2)

Rehabiliteringsgården Korsly 1)

"Respekt for Menneskeliv", Landsbevægelsen 1)

Rhema Bibelcenter 1,2)

Rigsbibliotekarembedet 1)

Rigshospitalets Forsknings- og Udviklingsfond, Den selvejende institution 2)

Rigssalsforeningen på Bornholm 1,2)

Riis´ Minde, Den selvejende institution, Johan 1)

"Ring i Ring", Landsforeningen 1,2)

Rodosfonden 1)

Rosenkreuzets Internationale skole 2)

Roskilde Baptistmenighed 1,2)

Roskilde private Realskole, Den selvejende institution 1)

Rumæniensprojektet af 1992, Landsorganisation til støtte af rumænske børne hjem i Banat provinsen 1)

Rumænsk-Ortodokse Sogn i Danmark "Gudmoders Fødsel" - Viborg, Det 1)

Ryslinge Frimenighed 1,2)

Ryslinge Valgmenighed 2)

Rødding Frimenighed 1,2)

Rønde Rotary Klub's Pattaya Fond 1,2)

Salem-Kirken - Frederiksværk (Det Danske Missionsforbund) 2)

Samvirkende Danske Husholdningsforeninger, De 1)

Samvirkende Menighedsplejer, De, København 1)

Sankt Lioba Kloster (Den selvejende institution "Benediktinerinderne af den hellige Liobas Kongregation i Danmark") 2)

Sankt Vincent Grupperne 1)

Saron Slettes Missionsselskab "Det sidste Udkald" 1,2)

Saronkirken - Århus, Det Danske Missions forbund 1,2)

Sathya Sai Baba Landsforeningen (SSBL) 1,2)

Sct. Maria Stiftelsen 1,2)

Sct. Maris Hospice Center, Den selvejende institution 1)

Sct. Markustjenesten v/Sct. Markus Kirken i Aalborg 1,2)

Sct. Olavs Kirkjulid/Hitt Føroyska Kirkjulidid i Keupmannahavn (Den færøske kirke i København), Foreningen 2)

Scleroseforeningen 1,2)

SE OG HØRS GUNNAR-NU-FOND 1)

Selskabet Lysglimt 1)

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke (Church of Pakistan) 1,2)

Shalom - behandlingscenter, forening 1,2)

Shri Ram Chandra Mission, foreningen 1)

Siemensfonden, selvejende institution 2)

Silkeborg Baptistmenighed 1,2)

SILM Fonden 1)

Sindal Baptistmenighed 1,2)

Sindslidendes Fond 2)

Sindslidendes Vel, Landsforeningen 1,2)

Siri Guru Singh Sabha, Copenhagen 1)

Skanderup Ungdomsskole 1)

Skanderup Valgmenighed 1,2)

Skandinavisk Børnemission, Fonden 1,2)

Skolen på Hindholm, Den selvejende institution 1)

Skovlunde Efterskole 1)

Skuespillerforeningen af 1879 1)

Slesvig-Ligaen 1)

Smertefris Fond til bevarelse af laksen i Gudenå og Randers Fjord, Peder 1)

Smyrnaforsamlingen i Randers 2)

Smyrnakirken, Herning 1,2)

Små Glæders Legat, De 2)

Snejbjerg Hallen 1)

Social-Økonomisk Forsknings-Bibliotek Henry George Biblioteket 1)

Solhverv Fonden 2)

"Solvognen", Kunst- & Filosoficentret, Den selvejende institution 1)

Sommerlejren Lyngsbo 1,2)

Sommersted Ungdomsskole 1)

Soransk Samfunds Boligfond 1)

Sorø menighed - Det Danske Missionsforbund 1)

Sorø-Stenstrup Menighed (Det Danske Missionsforbund) 2)

SOS Baby Hjælps Fonden 1)

SOS-Børnebyerne, Danmark, Fonden 1,2)

Spastikerforeningen 1)

Sporvejshistorisk Selskab 1)

Sri Lanka Denmark Family Aid Association 1)

Sri Lanka Hjælpen 2)

St. Alban's church, Copenhagen 1,2)

Statens Arkiver 2)

Statsautoriserede Revisorers Studiefond, Foreningen af 1)

Steiner-Skoler, Byggefonden for, Rudolf 1)

Steiner Skolen i Hjortespring, Rudolf 1)

Steiner Skolen på Midtsjælland 1)

Stenlille Frikirke 1,2)

Stevns Valgmenighed 1,2)

Stille Stuer, De 1)

Storstrøms Helsecenter 1)

St. Petri Tyske Kirke 1,2)

Straagaards Smedie, Den selvejende institution 1)

Studentergården 1)

Studentermenigheden i Århus 1)

Støttefonden af 1993 for HIV-Positive 1)

Støtteforeningen for Farsø Sygehus 1,2)

Støtteforeningen for Skive Sygehus ~)

Støt Tuzlas Skoler 1)

Sudanmissionen, Folkekirkelig Mission i Afrika 1,2)

Summit Lighthouse i Danmark, Kirke samfundet 1)

Sundby Fælled, Den selvejende institution 1)

Sunnataram Copenhagen 1,2)

Svendborg Amts Museum 1)

Svendborg Baptistmenighed 1,2)

Svendborg Søfartsskole 1)

Svenska Gustafsförsamlingen i Köpenhamn 1,2)

Sydjysk Rudolf Steiner Forældre- og Støtteforening, selvejende institution 1)

Sydslesvigsk Studie og Hjælpefond 1)

Sydvestjyllands Efterskole 1)

Sygeplejerskernes Missionsforbund 1,2)

Syvende Dags Adventistsamfund, Danmark 1,2)

Syvende Dags Adventistsamfundets Spejder og Ungdomslejr 1)

Sæby Baptistmenighed 1,2)

Sønderborg Pinsemenighed 1,2)

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter ¹ )

Sønderholm Centret - Det Levende Håb 1)

Sønderjyllands Baptistmenighed 1,2)

Sønderjyllands Menighed, Det Danske Missionsforbund 1,2)

Sønderskovhjemmet 1)

Sdr. Bork Efterskole, Den selvejende institution 1)

Sdr. Nærå Valgmenighed 2)

Søtoftegård Højskole 1)

Tabor Menigheden Næstved ¹ 2)

Terre des Hommes, Danmark 1,2)

Textil- og Beklædningsindustriens Jubilæumsfond af 1995 1)

Thestrups Legat til Kræftforskning, Jens og Maren 1)

Thorsted Frimenighed 1,2)

Thylands Baptistmenighed 1,2)

Thylands Menighed - Det Danske Missionsforbund 1)

Thylands Menighed Hørdum, (Det Danske Missionsforbund) 2)

Trankebarfondet 1,2)

Transcendental Meditation, Dansk Forening for Videnskaben om Kreativ Intelligens og Transcendental Meditation, Centret for 1)

Treenighedskirken, Haderslev (Evangelisk- Lutherske Frikirke) 2)

Troens Ord, Brande Kristne Center 1,2)

Trængstrup Frimenighed 1,2)

Tværkulturelt Center, Netværk for tværkulturelt kristent arbejde 1,2)

Tylstrup Menighed, Det Danske Missions forbund 1)

Tysk-Reformerte Kirke i København, Den 1)

Tølløse Baptistmenighed 1,2)

Tåsinge Frimenighed 2)

Tåstrup Menighedshus, Den selvejende institution 1)

U-landsfonden af 1962 1,2)

U-Landshjælp til selvhjælp 1,2)

Ubberup Valgmenighed 1,2)

Ungdom med Opgave,Foreningen 1,2)

Ungdomsskolen Øresund 1)

Unge Hjem - en folkekirkelig bevægelse 1)

Unitarisk Kirkesamfund 1)

Vadum menighed (Det Danske Missionsforbund) 1)

"Vagttårnets Bibel og Traktatselskab",

Valby Multihal 1) Foreningen 1,2)

Vallekilde Valgmenighed 1,2)

Vanførefonden 2)

Vartov Valgmenighed 1,2)

Vejby-Tibirke Selskabet 1)

Vejle Baptistmenighed 1,2)

Vejlefjord-Fonden 2)

Vejstrup Valgmenighed 1,2)

Vennernes Samfund i Danmark (Kvækerne), Menigheden 1)

Venø Efterskole 1)

Verdensnaturfonden, World Wildlife Fund Denmark ¹ 2)

Vesterkirken - Stenum (Det Danske Missionsforbund) 2)

Vestermarkskirken - Grindsted, Det Danske Missionsforbund 1,2)

Vestfyns Hjemstavnsgård 1)

Vesthimmerlands Frimenighed 2)

Viborg Baptistmenighed 1,2)

Vietnamesiske Buddhistiske Forening i Danmark, Den 1,2)

Vietnamesiske Evangeliske Baptistmenig- hed i Slagelse, Den 1,2)

Vissingslegat, Mogens og Jenny 2)

Wizo i Danmark 1)

Voldhøj Valgmenighed 1,2)

Vrå Baptistmenighed 1,2)

Vrå Valgmenighed 1,2)

"Wycliffe Bibeloversættere i Danmark" 2)

Vægterne, Organisationen, (selvejende institution) 1)

Værn for værgeløse Dyr, Foreningen til 1)

Værn om Danmark, Foreningen 1)

Yeshuat Tsion, Den Messianske Synagoge I Danmark, 1,2)

Youth for Christ - Danmark, Bevægelsen 1,2)

Zion Menigheden 1,2)

Zionkirken - Brovst (Det Danske Missions forbund) 2)

Zoologisk Have i København 2)

Zoologisk Have i København, Den selvejende institution 1)

Ægteskabs- og Skilsmissehjælpen, Den selvejende institution 2)

Ældre Sagen, Landsforeningen 1)

Øjenfonden 1,2)

Økumeniske center, Det, Oikumene 2)

Økumeniske fællesråd i Danmark, Det 1,2)

Økumeniske Studie- og Kontaktcenter, Det 1,2)

Ølgod Hallen, Den selvejende institution 1)

Ørum-Hallen, Den selvejende institution 1)

Øster Vrå Baptistmenighed 1,2)

Østhimmerlands Baptistmenighed 1,2)

Østsjællandske Jernbaneklub ØSJK, Foreningen 1)

Østvendsyssel, Hjemstavnsmuseet for 1)

Aabenraa Friskole, Den selvejende institution 1)

Aagaard Frimenighed 1,2)

Aalborg Kristne Center 2)

Aalborg Kristne Center, Menigheden 1)

Aalborg Menighedscenter 1,2)

Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service 1)

Aalborg Zoologiske Have, selvejende indstitution 2)

Århus Baptistmenighed 1,2)

Århus Frimenighed 1,2)

Århus Sømandshjem 1,2)

Århus Valgmenighed 1,2)

Aars Frikirke 1,2)

Aarup Kristne Fællesskab 1,2)

Andre almenvelgørende/almennyttige foreninger m.v.

Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, insti-tutioner m.v. som i 1995 eller 1996 har været godkendt efter ligningslovens § 8 A, men som ikke længere opfylder de særlige betingelser for godkendelse i Told Skat cirkulære nr. 1996-17, typisk på grund af for få gavegivere, for få kontingentbetalende medlemmer eller en for lille bruttoindtægt eller formue. Foreninger m.v., som tillige har en godkendelse efter ligningslovens § 12, stk. 3, eller boafgiftslovens § 3, stk. 2, står dog alene opført på den ordinære liste.

-- oOo --

AGAPE, Den selvejende institution

Agerskov Kri

stne Friskole

Al`Huda Skolen, Den selvejende institution

AOPA Danmarks Flyvesikkerhedsfond Københavns lufthavn

Arbejder-, Håndværker- og Industrimuseet i Horsens

Ask Højskole, Den selvejende institution

Atlantsammenslutningen

Astma-Allergi Forbundet´s Rekreationsfond

Aulum Kristne Friskole, Den selvejende institution

Barnets Hus

Biologi Efterskolen i Nordjylland, Den selvejende institution

Birchs Legat for Bornholm, Johannes

Bjergnæsskolen, Den selvejende institition

Bjerringbroegnens Friskole, Den selvejende institution

Blangstedgårdsskolen, Den selvejende institution

Blidstrup Ungdomsskole, Den selvejende institution

Bogø Kostskole/Idrætsefterskolen Grønsund

Bornholms Folkehøjskole

Bornholms Kristne Friskole (Davidsskolen)

Bornholmernes Husfond

Brendrup Folkehøjskole

Børnehjælpsdagen i Svendborg

Børne- og Ungdomsfonden for Skals og Omegn

Castberggård, Døves Højskole

Christians Sogns Menighedspleje

Civilforsvarsforbundet

Claus Peter Christensens Mindelegat

Dagcentret Christianshøj

Danmark-Amerika Fondet

Danmarks Flyvemuseum

Danmarksunionen af Sorooptimistklubber, organisation

Dansk AFS American Feild Service

Dansk Arbejde, Landsforeningen

Dansk Bueskytteforbund

Dansk center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme DCAA

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Dyreværns Odense Komite

Dansk Døvblinde-Forening

Dansk Gerontologisk Institut, Indsamlingskomiteen

Dansk Golf Union

Dansk Horton Hovedpineforening

Dansk ICYE (International Christian Youth Exchange)

Dansk Rotarys Ungdomsfond

Dansk Vandrelaug, Landsforeningen

Den Antikvariske Samling

Den Danske Husflidshøjskole

Den Danske Nationalkomite United World Colleges

Det Danske Kunstindustrimuseum

Digets Fond

Djursland Efterskole

Dyrlægernes Understøttelsesforening

Dyhrs Skole

Efterskolen på Lynghøj, Den selvejende institution

Ejendomsfonden for Rudolf Steiner Skoler i Danmark

Elbæk Folkehøjskole

Errindlev-Hallen, Den selvejende institution

Esbjerg Byfond

Esbjerg Fiskeriforenings Hjælpefond

Esbjerg Højskole

EVÅ-Fonden

"Falsters Minder", Museet, Den selvejende institution

Familiehøjskolen Skærgården

Fannikerdagen, Foreningen

Fanø Kunstmuseum, Sønderho, Den selvejende institution

Farsø Højskole, Den selvejende institution

Farum Arkiver & Museer

Fattiges Juleglæde, Selskabet

Filipskolen, Aalborg, selvejende institution

Folkehjem, Den selvejende institution

Fonden af 13. februar 1948 (I C Just´s Fond)

Fonden Gammel Sønderho

Fonden for Aktive Blinde

Fonden for Dansk Jødisk Museum

Fonden for International Forståelse

Fonden HIV BO-Projektet

Fonden Rednings Teknisk Samling

Fonden til bevarelse af Gamle Bygninger i Nykøbing Falster

Fonden til Erhvervelse, Bevarelse og Udstilling af Wørzner-Samlingen i Vejle

Fonden til støtte for den kirkelig-diakonale undervisning på Kolonien Filadelfia

Fonden til støtte for Onkologisk afdeling ved Esbjerg Centralsygehus

Fonden til støtte for The Hyderabad Children`s Aid Society

Foreningen Flymuseets Venner

Foreningen "Fultons Venner"

Forskningshospitalet Niels Steensens Hospitals Sikkerhedsfond

Forældre og Fødsel

Fredericia Vold Fonden

Frihedsmuseets Venner

Frihedsmuseets Venners Fond

Friskolen i Skive

Friskolen i Tvind, Den selvejende institution

Fynslund Hallen, Forening

Faaborg Museum for Fyens Malerkunst

Gammel Estrup Jyllaands Herregårdsmuseum

Genner-Hallen, Den selvejende institution

Gentofte Børnevenner, Foreningen

Givskud Zoo, Den selvejende institution

Gudmehallerne, Den selvejende institution

Gundeslevholm Idrætsefterskole, Den selvejende institution

Gylling Mølle, Den selvejende institution

Gørlev Idrætsefterskole, Den selvejende institution

Haderslev Krisecenter

Haderslev Realskole

Hammerum Fri- og Efterskole

Haslev Efterskole, Den selvejende institution

Haslev Udvidede Højskole

Haydid Fonden

Hestelund Efterskole, Den selvejende institution

Himmelekspressens Komité (Fond)

Himmerlands Kunstmuseum, Jens Nielsen-Fonden

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt

Hjerteambulance i Møn Kommune, Støttekreds for

Holstebro Aktivitetscenter

Hoptrup Folkehøjskole, Den selvejende institution

Horslunde Realskole

Hulvej Skole

Hundested Handicapgruppe

Husby Efterskole

Husmoderforeninger, De Danske

Hvilehjemmet Bennetgaard for Danske og Danske i Udlandet

Høje-Tåstrup Handicap Fond

Højskolen i Thy´s Støtteforening

Højskolen på Samsø

Haastrup Friskole

Ingrid-Fondet for Sønderjylland

International Apostolsk Højskole og Efterskole

International Fond for Vandrer mod Lyset

International Højskole i Danmark, Den selvejende institution

Internationalt Forum

IWGIA-International Work Group For Indigenous Affairs

Jensens Ferieudflugter, Gabriel

Jinnah International School, Den selvejende institution

Jubilæumsfonden af 1986

Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Jyske Sammenslutning af Pensionistforeninger, Den

Kalaallit Illuutaat, Grønlændernes Hus

Kalø Landboskole

Kattegatcentrets Venner

KFUK-Spejerne I Danmark

Kirkeligt Samfund

Kjelsø-Lejren, Den selvejende institution

KNO-Fonden, Kunstforeningen for Næstved og Omegns Kunstsamlingsfond

Kochs Skole, Århus, N.

Kolding Festspils Venner, Foreningen

Koldingegnens Idrætsefterskole, Den selvejende institution

Kolonien Filadelfias Dispositionsfond

Komiteen for Svagføreudflugten i Silkeborg

Komiteen til anskaffelse af klokkespil

Kongelige Bibliotek, Det

Kongelige Grønlandsfond, Det

Kongelige Livgardes Officerskorps` Fond, Den

Kongskilde Friluftsgård

Kratholmskolen

Krisecenter for Kvinder, Den selvejende institution

Kristlig Lægemissions Fond for Lægemission

Kristligt Akademisk Forum

Kristligt Studenter Settlement

Kristne Friskole i Esbjerg, Den selvejende institution

Kristne Gymnasium, Det, Den selvejende institution

Kulturhistorisk Museum, Randers

Kunstbygningen i Vrå, Egelund-Samlingen, Den selvejende institution

Kvindernes U-landsudvalg

Københavns Kommunehospitals 100 års Jubilæimsfond til videnskabeligt arbejde

Københavns Kulturby Fond 96

Købmandsskolen i Aabenraa

Købstadsmuseet "Den Gamle By"

Landsforeningen af Kronisk Syge

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, Forbundet af 1948

Landsforeningen for Laryngectomerede (Strubeløse)

Landsforeningen J.A.K. (Jord-Arbejde-Kapital) - Landsforeningen for økonomisk og

menneskelig frigørelse

Landsforeningen J.A.K.´s Støttefond

Landsforeningen til støtte for sent udviklede

Langelands Folkehøjskole, Den selvejende institution

Langskovhallen, Foreningen

Lejbjergcentret

Liselundfondet

Lokalhistorisk Forening i Sakskøbing Kommune

Lollands Højskole, Den selvejende institution

Louisiana Museum for moderne Kunst

Løgumkloster Højskole

Løkken Museumsforening

Marie Kruses Skole, Den selvejende institution

Mariehjemmene

Marstal Søfartsmuseum

Mindelegatet efter Niels Jacob Collerup-Jørgensen

Modersmål - Selskabet

Molshallen

Munkeruphus, Støtteforeningen

Museet for Besættelsen i Århus, selvejende institution

Museet på Koldinghus

Museumsforeningen for Dronninglund Kommune

Musikhusets Venner, Esbjerg, Foreningen

Mændenes Krisecenter for Mænd og Kvinder

Nerthus-Stiftelsen

Nielsens Fond for Personer med Specielle Sindslidelser, Ivan

Nivaagaard Teglværks Ringovn, Den selvejende institution

Nordisk Kollegiums Støttefond

Nordvestjysk Fiskeriefterskole, Den selvejende institution

Nyreforeningens Forskningsfond

Odense Junior Klub

Odense Zoologiske Have

Ordblindesagen i Danmark, Landsforeningen for

Orlogsmuseets Venner, Selskabet

Pan-Fonden

Pensionisthøjskolen Marielyst, Den selvejende institution

People to People - Danmark

Pindstrup Centret

Pinsevækkelsens Efterskole Frydensberg

Pinsevækkelsens Højskole og Efterskole

Privatskolen Als

Radiumstationens Forskningsfond

Refugiets Venners Støttekreds

Region Danmark under The Internataional Association of Y`s Men`s Club

Rehabiliteringscenter for Torturofre i Sønderjylland, selvejende institution

Religionspædagogisk Center, Den selvejende institution

Ribe Kunstmuseum

Ringkjøbing Museum

Rudolf Steiner Skolen i Vejlby-Risskov

Rungstedlundfonden

Rækker Møllergård, Den selvejende institution

Rødding Hallerne

Rødding Højskole, Den selvejende institution

Røgfrit Miljø, Landsforeningen

Rør ved Verden

Rådet for større Badesikkerhed

Sammenslutningen af Danske Småøer

Samsø Museum, Den selvejende institution

Schølins Fond, Ebba og Aksel

Selam Friskole

Selskabet Handels- og Søfartsmuseets venner

Selskabet til resturering af Frihedsstøtten

Settlementet Askovgården, København

Settlementet Saxogaard

Skagen Fiskeriforenings understøttelses- og hjælpefond

Skagen Museum

Skanderborg Realskole

Skive Sygehus, Støtteforeningen for

Skovriddergaarden, Den selvejende institution

Skyum Idrætsefterskole, Den selvejende institution

Skælskør Folkehøjskole

Skørbæk-Ejdrup Friskole, Den selvejende institution

Slesvigsk Samfund

Slotsgade 25, Haderslev, Den selvejende institution

Sofievirksomhedernes Bygge- og Hjælpefond, Den selvejende institution

"Spejderfonden", Fonden til støtte for arbejdet i Det Danske Spejderkorps

Sproghøjskolen på Kalø

Stages Minde, Stiftelsen, Georg

St. Andst Efterskole, Den selvejende institution

St. Johannes Plejehjem i København

Steiner -Hjemmet Elmehøjen, Rudolf , Den selvejende institution

Steiner Skolen i Vejle, Rudolf

Steiner Skolen i Vendsyssel, Rudolf

Steiner Skolen i Vordingborg, Rudolf

Stensballe Idrætsklubs Ungdomsfond, Den selvejende institution

Stiftelsen Addit Rundhøj

Stiftelsen "Håbets Hjem", (fond)

Stomiforeningen COPA

Strandkirken, Marielyst, Den selvejende institution

Stridsholt Ungdomsskole

Strøybergs Fond til bevarelse af Jens Bangs Stenhus, Apoteker S. C.

Studenterforeningen, København

Støtte for Mødre og Børn, Foreningen til

Støvring Højskole

Sundeved-Centret

Sæby Fonden af 4/8-1984

Sæby Museum

Søfartens Bibliotek

Søndbjerg Ungdomsskole

Sønderjyske Højskole for Musik og Teater, Den, selvejende institution

Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945

Team Mission, Den selvejende institution

Teknisk Landsforbunds Ferie- og Rekreationslegat

Teknisk Museums Venner

Terndruplundfonden, Den selvejende institution

Thorsgaard Efterskole

Thorstedlund Kunsthøjskole, Den selvejende institution

Thy Fonden

Tistruplundfonden

Trinbrættet, Den selvejende institution

Tøjhusmuseet

U-bådsfonden

U-Landshjælp fra Folk til Folk

Ungdomsringen, Landsforeningen

Unges Hjem, De, Den selvejende institution

Unge Hjems Efterskole

Uniformerede Korps I Viborg, De, Den selvejende institution

Varde Bevaringsfond

Vejlefjordskolen

Vejle Fri Børneskole

Vestbirk Friskole, Den selvejende institution

Viborg Menighedspleje

V Thorup Efterskole

Vittrup Efterskole

Vrejlev-Hæstruphallen, Den selvejende institution, (Vrejlev-Hæstrupfonden)

Vaabenhistorisk Selskab

Østvendsyssel Ungdomsskole

Aabenraa Byhistoriske Forenings Bevaringsfond

Aalborg Søfarts- og Marinemuseum

Aalborg Sportshøjskole

_____________

1)

Told- og Skattestyrelsen, den 27. juli 1998

Frantz Howitz

/Finn Thrysøe

 

Officielle noter

1) I Told- og Skattestyrelsens egen fortløbende nummerrække har cirkulæret nummer 1998-18

Redaktionel note
  • I Told- og Skattestyrelsens egen fortløbende nummerrække har cirkulæret nummer 1998-18