Sagsforløb 2009/1 BF 104
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 18. maj 2010

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning om forbud mod minareter

[af Peter Skaarup m.fl.]

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 19. januar 2010 og var til 1. behandling den 19. april 2010. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 1 møde.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.

Et mindretal i udvalget (DF) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at DF tidligere i forbindelse med forespørgselsdebatten F 18 om moskeer (folketingsåret 2009-10) har foreslået, at kommunerne og regeringen skulle forhindre opførelsen af stormoskeer. Desværre blev DF's forslag til vedtagelse (V 41, 2009-10) ikke vedtaget. Dette beslutningsforslag lægger op til, at danskerne ved en folkeafstemning kan tilkendegive deres holdning til et væsentligt samfundsspørgsmål.

DF mener, at Danmark har brug for mindre islam og mindre islamisering af samfundet i stedet for mere islam.

Det er DF's opfattelse, at islamiseringen af vores land trækker os i den forkerte retning. Dette er DF's opfattelse. Det er vigtigt at understrege, at hvis man stemmer for beslutningsforslaget, stemmer man ikke for DF's opfattelse. Man stemmer sådan set bare for eller imod, at danskerne får lov til at give deres mening til kende om et væsentligt samfundsspørgsmål.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Karsten Lauritzen V Karen Jespersen V Eyvind Vesselbo V Troels Christensen V Peter Skaarup DF Martin Henriksen DF Jesper Langballe DF Carina Christensen KF Naser Khader KF Henrik Dam Kristensen S Maja Panduro S Ole Hækkerup S Sophie Hæstorp Andersen S Astrid Krag SF nfmd. Anne Baastrup SF Marianne Jelved RV Johanne Schmidt‑Nielsen EL

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
24
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 104

Bilagsnr.

Titel

1
1. udkast til betænkning