Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1003

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Skat på jagt efter luksusbiler” på Dinepenge.dk

Pressenævnets formand udtaler:

Da den internetside, hvorpå den pågældende artikel er bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

[A] har i henhold til fuldmagt fra [K] klaget til Pressenævnet over artiklen ”Skat på jagt efter luksusbiler” bragt på Dinepenge.dk den 11. maj 2010, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

Artiklen beskriver, at Skat som indsatsområde har fokus på, hvorvidt ejere af biler på udenlandske nummerplader uberettiget undlader at betale registreringsafgift. I den forbindelse havde Skat beslaglagt 32 biler med udenlandske nummerplader.

[A] har til støtte for klagen bl.a. anført, at klager er én af flere hundrede berørte polske EU-borgere i Danmark.

Pressenævnets formand udtaler:

Da den internetside, hvorpå den pågældende artikel er bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Afgjort den 21. maj 2010