Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om muslinger m.m.

(Ophævelse af § 25, stk. 3)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 940 af 1. oktober 2009 om muslinger m.m. foretages følgende ændringer:

1. § 25, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter til stk. 3.

2. I § 44, stk. 1, nr. 6, udgår »§ 25, stk. 3,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juni 2010.

Fødevarestyrelsen, den 1. juni 2010

Esben Egede Rasmussen

/ Charlotte Røgild Knudsen