Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indkaldelse af advokater m.v. til en samtale med kredsbestyrelsen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1423 af 11. december 2007 om indkaldelse af advokater m.v. til en samtale med kredsbestyrelsen foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »§ 124, stk. 3, nr. 2« til: »§ 124 c, stk. 1, nr. 2«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juli 2010.

Justitsministeriet, den 11. juni 2010

Lars Barfoed

/ Birgit Thostrup Christensen