Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 20 af 17. januar 2008 om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, og § 23, stk. 2, ændres »§ 124, stk. 3, nr. 2« til: »§ 124 c, stk. 1, nr. 2«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juli 2010.

Justitsministeriet, den 11. juni 2010

Lars Barfoed

/ Birgit Thostrup Christensen