Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som ændret ved bekendtgørelse nr. 782 af 12. august 2005, bekendtgørelse nr. 1030 af 13. oktober 2006, bekendtgørelse nr. 1376 af 12. december 2006, bekendtgørelse nr. 679 af 20. juni 2007, bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2007 og bekendtgørelse nr. 692 af 26. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 3, ændres »unge mellem 15 og 18 år« til: »unge mellem 14 og 18 år«.

2. I bilag 2, pkt. 11, ændres »15 år« seks steder til: »14 år«.

3. I bilag 4, pkt. 4.3, ændres »15 år« til: »14 år« og »det fyldte 15. år« til: »det fyldte 14. år«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Justitsministeriet, den 16. juni 2010

Lars Barfoed

/ Carsten Kristian Vollmer