Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 5, § 2, nr. 3, § 3, nr. 6, og § 4, nr. 2, i lov om ændring af lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabets retsvirkninger, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forældreansvarsloven

I medfør af § 5, stk. 2, i lov nr. 349 af 6. maj 2009 om ændring af lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabets retsvirkninger, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forældreansvarsloven bestemmes, at lovens § 1, nr. 5, § 2, nr. 3, § 3, nr. 6, og § 4, nr. 2, træder i kraft den 1. august 2010.

Justitsministeriet, den 5. juli 2010

Lars Barfoed

/ Brian Gresell Nørgaard