Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling

§ 1

I bekendtgørelse nr. 606 af 8. juni 2010 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling, foretages følgende ændringer:

1. I bilag 3 affattes afsnit 2, således:

»2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, cnc-assistent, varer 1 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet, hvoraf skoleundervisningen udgør 10 uger. Specialet cnc-tekniker, trin 2, varer 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 10 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet udgør 1 skoleperiode for elever på trin 1, og yderligere 1 skoleperiode med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 2.«

2. I bilag 5 affattes afsnit 2, således:

»2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, finmekanikassistent, varer 1 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger. Alle specialer i uddannelsen, trin 2, varer 2 år og 6 måneder. hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, og i yderligere 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for samtlige specialer i uddannelsen, trin 2.«

3. I bilag 7 affattes afsnit 2, således:

»2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, industriassistent, varer 2 år, inklusiv grundforløbet, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger. Uddannelsens trin 2, industritekniker-maskin, varer 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger. Uddannelsens trin 3, industritekniker-produktion, varer 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, i yderligere 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på uddannelsens trin 2 og i yderligere 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på uddannelsens trin 3.«

4. I bilag 8 affattes afsnit 2, således:

»2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, køleassistent, varer 2 år, inklusiv grundforløbet, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger. Specialet køletekniker, trin 2, varer 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, og i yderligere 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever med specialet køletekniker.«

5. I bilag 11 affattes afsnit 2, således:

»2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, jern- og metalsliber, varer 2 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet, hvoraf skoleundervisningen udgør 5 uger. Uddannelsens trin 2, metalsmed, varer for specialet metaltrykker 1 år og for specialerne gørtler, gørtler (armatur), gravør og kobbersmed 1 år og 6 måneder. Skoleundervisningen for specialet metaltrykker udgør 5 uger og for specialerne gørtler, gørtler (armatur), gravør og kobbersmed 10 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 1 skoleperiode med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, i yderligere 1 skoleperiode med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2 på specialet metaltrykker og i yderligere 1 skoleperiode med mellemliggende praktikperioder for elever på specialerne gørtler, gørtler (armatur), gravør og kobbersmed.«

6. I bilag 15 affattes afsnit 2, således:

»2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, overfladebehandler, varer 2 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 15 uger. Trin 2 varer 1 år. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 10 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, og i yderligere 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2.«

7. I bilag 21 affattes afsnit 2, således:

»2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, industrimontør, varer 2 år og 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 20 uger. Uddannelsens trin 2 varer 1 år og 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer i alt 15 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 opdeles i yderligere 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder.«

8. I bilag 22 affattes afsnit 2, således:

»2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, smed-bearbejdning, varer 2 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 12 uger. Trin 2 varer 2 år. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 23 uger for specialerne klejnsmed, smed (aluminium), smed (rustfri) og energiteknik. For specialet svejser varer uddannelsens trin 2, 6 måneder, hvorunder skoleundervisningen varer 8 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, og i yderligere 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2.«

9. I bilag 22 affattes afsnit 6.3.1.2., således:

»6.3.1.2. Den selvvalgte opgave, jf. 6.3.1.1., udføres som led i undervisningen. Der afsættes 46 klokketimer til den tekniske dokumentation, 51 klokketimer til den praktiske opgave, samt 5 klokketimer til konklusion. I specialet, energitekniker, afsættes der 30 klokketimer til den tekniske dokumentation, 18 klokketimer til den praktiske opgave, samt 3 klokketimer til konklusion. Den tilknyttede praktiske opgave udføres på grundlag af den tekniske dokumentation.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010.

Undervisningsministeriet, den 25. juni 2010

Afdelingschef
Søren hansen

/ Silvia Fernandez