Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer mv.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 546 af 18. juni 2004 om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer mv., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1005 af 6. oktober 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, ændres »retsmødebegæringer og indførsler i retsbøgerne« til: »retsmødebegæringer, indførsler i retsbøgerne og afskrifter som nævnt i retsplejelovens § 713, stk. 3«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.

Justitsministeriet, den 23. juni 2010

Lars Barfoed

/ Anette Voigt Arnsted