Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om aktiviteter med tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap

I medfør af § 10 i lov nr. 1503 af 27. december 2009 om tolkning til personer med hørehandicap fastsættes:

§ 1. Der ydes ubegrænset tolkning til aktiviteterne nævnt i bilag 1.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 416 af 21. april 2010 om aktiviteter med tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap.

Socialministeriet, den 27. juli 2010

Benedikte Kiær

/ Karin Ingemann


Bilag 1

Liste over aktiviteter med tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap

Aktiviteter med ubegrænset tolkning
Eksempler på aktiviteterne
   
Beskæftigelse
 
Møde med fagforeninger og A-kasse
 
 
Melde ledighed, udfylde blanketter
 
Vejlednings- og rådighedssamtaler
 
Informationsmøder for ledige
 
Jobsøgningskurser
 
CV og jobprofil
 
Efterløn
 
Sager vedrørende arbejdsskader og fyring
Jobsamtale for personer, der er i beskæftigelse
 
Åbne informationsmøder om beskæftigelse
 
Samtaler om elev- og praktikpladser
 
Bierhverv ud over 37 timer
 
Tolkning til tegnsprogsundervisning på arbejdspladsen
 
Klubmøder på arbejdspladsen (fagforeningsmøder)
 
   
Justits
 
Advokathjælp, herunder i skilsmissesager
 
 
Generel bistand
 
I forbindelse med konkrete retssager
 
Formøder til retsmøder
Civile retssager
 
 
Møde i civilretten
 
Indkaldelse som værge
 
Afhøring i retten
 
Bisidder
Fogedret
 
 
Møder vedrørende gæld og gældssanering
 
Bisidder
Skifteret
 
 
Møder vedrørende dødsfald, bodeling, arv
 
Møde med notar
 
Bisidder
Kørekort
 
 
Teoriundervisning
 
Køretimer
 
Glatbanekørsel
 
Førstehjælpskurser
 
Generhvervelse og alkoholkurser i forbindelse hermed
Bilsyn
 
   
Folkekirken samt godkendte og anerkendte trossamfund
 
Udøvelse af offentlig myndighed med borgerlig retsvirkning
 
Borgerrettede religiøse handlinger
 
 
Barnedåb, konfirmation, bryllup, begravelse, gudstjeneste, konfirmationsforberedelse og andre tilsvarende religiøse handlinger
Andre religiøse handlinger
 
 
Indsættelse af præst
Menighedsrådsarbejde
 
 
Deltagelse i menihedsrådsmøder
 
Deltagelse i ansættelsessamtaler og andre udvalgsmøder
   
Sundhed (når der ydes offentligt tilskud til ydelsen)
 
Læge, speciallæge m.m.
 
 
Konsultation hos læge
 
Konsultation hos speciallæge (bl.a. psykiater)
 
Konsultation hos øjenlæge og Statens Øjenklinik
 
Konsultation hos vagtlægen
 
Screening, ultralydsscanning og røntgen (offentlig) – som foregår hos privat praktiserende speciallæge
 
Tandbehandling
Ægtefælles, samlevers, registreret partners eller faders deltagelse i fødsel m.v
 
 
Fødselsforberedelse, fødsel
Psykolog
 
 
Tilskudsberettiget konsultation hos psykolog
 
Tilskudsberettiget deltagelse i gruppeterapi
Fysioterapi m.m.
 
 
Tilskudsberettiget behandling hos fysioterapeut
 
Tilskudsberettiget behandling hos kiropraktor
 
Samtale med hjemmesygeplejerske
 
Tilskudsberettiget behandling hos fodterapeut
Kommunale sundhedstilbud (efter sundhedsloven)
 
 
Konsultation hos skolelæge og skoletandpleje (samt omsorgstandpleje)
 
Tandregulering
 
Deltagelse i rygeafvænningskurser
 
Vejledning hos diætist
 
Deltagelse i informationsmøder og kurser omkring egen sygdom som led i patientuddannelseskursus (hospital offentlig)
 
Pårørendes deltagelse i informationsmøder og kurser omkring sygdom som led i patientuddannelseskursus (hospital offentlig)
 
Deltagelse i ryg- og svømmehold – når det sker som led i et genoptræningsforløb
 
Behandling for misbrug - når det ydes efter sundhedsloven
 
Deltagelse i mødregruppe – uden deltagelse af sundhedsplejerske
   
Undervisning
 
Skole- og fritidsordning (privat og offentlig)
 
 
Besøg på skoler og fritidshjem før optagelse
 
Barns 1. skoledag
Støtteberettigede uddannelser
 
 
Information og vejledning før studiestart
   
FVU
 
AVU
 
Danskuddannelse til voksne udlændinge
 
   
Sociale aktiviteter
 
Aktiviteter i dagtilbud
 
 
Deltagelse i forældrearrangerede aktiviteter i dagtilbud
 
Besøg i daginstitution før optagelse
 
Deltagelse i bestyrelsesmøde i dagtilbud og forældrerådsarbejde
 
Deltagelse i legestueaktiviteter
Skole- og fritidsordning (privat og offentlig)
 
 
Deltagelse i forældrearrangerede aktiviteter på skoler og fritidshjem
 
Forældrekonsultationer, som ikke dækkes via anden lovgivning
Foreningsarbejde
 
 
Deltagelse i aktiviteter, som har samfundsmæssig eller almen betydning
Frivilligt arbejde
 
 
Arbejdet skal være frivilligt, ulønnet og formelt organiseret. Arbejdet må ikke være rettet mod familie eller venner af tolkebrugeren.
Møder i handicaporganisationer
 
Politiske arrangementer
 
 
Deltagelse i politiske arrangementer og møder
Grundejer- og beboerforeninger
 
 
Møder og generalforsamling
Rådgivning hos bank, pensionskasse m.m.
 
 
Rådgivning og vejledning hos bank
 
Rådgivning og vejledning i pensionskasse
 
Rådgivning og vejledning i forsikringsselskab
 
Rådgivning og vejledning hos kreditforeninger
 
Rådgivning og vejledning hos revisor
Oplysning og information
 
 
Information om brug af tolk, tolkebrugerdage, tolkebrugerkursus
 
Tolkning af brugsvejledning, ansøgningsskema m.m.
Møder, arrangeret af offentlige myndigheder
 
Offentlige borgermøder, foredrag, konferencer og fyraftensmøder
 
Kursus- og vejledningstilbud til døvblinde
 
Visumansøgning på ambassade/konsulat
 
Syn af lejlighed
 
Synsprøve hos optiker
 
Bedemand
 
Interview (TV, aviser, blade m.v.)