Den fulde tekst
B 250
Betænkning og indstilling fra Udvalget for Forretningsordenen om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57 (vedrørende Jesper Langballe).
Af .
Vedrørende: Folketinget.
Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), Carsten Hansen (S), Søren Espersen (DF), Ole Sohn (SF), Tom Behnke (KF), Margrethe Vestager (RV), Line Barfod (EL), Anders Samuelsen (LA).
Folketingsbeslutningen indebærer, at Folketinget giver sit samtykke til, at anklagemyndigheden kan rejse tiltale mod medlem af Folketinget Jesper Langballe for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1.
Afstemning:
Forslaget til folketingsbeslutning vedtaget med 88 stemmer V, S, Jesper Langballe (DF), SF, KF, RV EL, LA og Pia Christmas-Møller (UFG)); DF stemte hverken for eller imod.