Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Statens Serum Instituts elektroniske registrering af de enkelte borgeres vaccinationer og hertil knyttede oplysninger

I medfør af § 157, stk. 10, og § 157a, stk. 9, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, fastsættes:

§ 1. Statens Serum Institut er ansvarlig for at drive en elektronisk registrering af de enkelte borgeres vaccinationer og hertil knyttede oplysninger, jf. sundhedslovens § 157a.

Stk. 2. Oplysninger om de enkelte borgeres vaccinationer og hertil knyttede oplysninger, jf. stk. 1, registreres i Det Danske Vaccinationsregister.

Stk. 3. Statens Serum Instituts elektroniske registrering af de enkelte borgeres vaccinationer og hertil knyttede oplysninger indeholder oplysninger om følgende typer vacciner:

1) vacciner givet af en læge, herunder som led i et vaccinationsprogram,

2) vacciner ordineret på recept,

3) vacciner udleveret efter recept på apotek, og

4) vacciner givet på sygehus eller sygehusambulatorium.

§ 2. Som led i etableringen af Det Danske Vaccinationsregister indhenter Statens Serum Institut oplysninger fra Lægemiddelstyrelsen om ordinerede og udleverede vacciner, der siden 1. oktober 2007 er registreret i Lægemiddelstyrelsens register over Personlige Elektroniske Medicinprofiler (Medicinprofilen).

Stk. 2. Som led i etableringen af Det Danske Vaccinationsregister indhenter Staten Serum Institut oplysninger fra Sundhedsstyrelsens Sygesikringsregister om vaccinationer givet som led i et vaccinationsprogram.

§ 3. Som led i etableringen af Det Danske Vaccinationsregister videregiver Lægemiddelstyrelsen oplysninger om udleverede og ordinerede vacciner, der siden 1. oktober 2007 er registeret i Medicinprofilen til Statens Serum Institut (Det Danske Vaccinationsregister).

Stk. 2. Som led i etableringen af Det Danske Vaccinationsregister videregiver Sundhedsstyrelsen oplysninger fra Sundhedsstyrelsens Sygesikringsregister om vaccinationer givet som led i et vaccinationsprogram til Statens Serum Institut (Det Danske Vaccinationsregister).

§ 4. Det Danske Vaccinationsregister indeholder oplysninger om personer, der er registeret med bopæl i Det Centrale Personregister (CPR), der

1) siden 1. oktober 2007 har fået udleveret og ordineret en vaccine registreret i Medicinprofilen eller

2) har fået en vaccination, der er givet som led i et vaccinationsprogram og er registreret i Sundhedsstyrelsens Sygesikringsregister.

Stk. 2. Statens Serum Instituts registrering af de enkelte borgeres vaccinationer og hertil knyttede oplysninger indeholder følgende oplysninger:

1) Personens personnummer.

2) Læges eller vaccinators autorisations-ID eller personnummer.

3) Vaccinationens navn.

4) Dato for vaccinationen.

5) Batch- eller Lotnummer, når oplysninger herom forefindes.

6) Fritekst, der er relevant i forhold til registrering af vaccinen.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. august 2010.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 25. august 2010

Bertel Haarder

/ Dorthe Eberhardt Søndergaard