Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 1, i lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love

I medfør af § 8, stk. 2, i lov nr. 706 af 25. juni 2010 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love bestemmes, at § 198, stk. 1-2, og stk. 4, som affattet ved lovens § 3, nr. 1, træder i kraft den 1. september 2010.

I medfør af § 8, stk. 2, i lov nr. 706 af 25. juni 2010 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love bestemmes, at § 198, stk. 3, som affattet ved lovens § 3, nr. 1, træder i kraft den 1. september 2011.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 24. august 2010

Bertel Haarder

/ John Erik Pedersen