Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0984

Resumé

Klager – en person – klagede bl.a. over artiklen og debatindlægget ”[Person A] (DF) sagde blot, hvad muslimske mænd altid har gjort” i Nørrebro/NordVest Bladet.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det er Pressenævnets opfattelse, at medier som led i den redaktionelle proces på egen hånd har ret til at forkorte i manuskripter til læserbreve og debatindlæg, såfremt skribentens opfattelse trods sådanne forkortelser fremstår som uforvansket. Pressenævnet finder ikke grundlag for at kritisere Nørrebro/Nord­Vest Bladet for at bringe klagers debatindlæg med den overskrift, han efter det oplyste selv indsendte indlægget under, ligesom den bragte overskrift ”[Person A] (DF) sagde blot, hvad muslimske mænd altid har gjort” efter nævnets opfattelse ikke afviger væsentligt fra ”[Person A] (DF) sagde blot, hvad muslimske mænd som hovedregel gør”. Da debatindlægget heller ikke i øvrigt er forvansket, udtaler nævnet ikke sin kritik.

Pressenævnet finder endvidere, at [Klager] ved at indsende sit debatindlæg må have været klar over, at bladet ville kunne sætte debatindlægget i sammenhæng med hans erhverv som politiker. Nævnet finder, at bladet har handlet inden for redaktørens redigeringsret ved at medtage vurderingerne fra henholdsvis [Person D] fra Etniske Minoritetskvinders Råd og retsordfører [Person C] (SF) samt ved at nægte at optage uredigerede indlæg af [Klager]. Nævnet udtaler ikke sin kritik.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over redigeringen af sit debatindlæg i Nørrebro/NordVest Bladet den 17. februar 2010 samt over en artikel den 3. og 10. marts 2010, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Nørrebro/NordVest Bladet bragte den 17. februar 2010 artiklen ”Muslimkritik fra medlem af DF får lokal støtte fra Venstre” med underoverskriften ”Debat. Folketingsmedlem [Person A] (DF) får nu uventet støtte fra venstremanden [Klager] fra Utterslev-kredsen for kritiske udtalelser om muslimer.” Af artiklen fremgik følgende:

”Dansk Folkepartis [Person A] bliver nu mødt med sympatierklæringer og enighed fra en uventet kant. Formanden for Venstre i Utterslev-kredsen og medlem af bestyrelsen i Venstre København tilkendegiver i et læserbrev i dagens avis, at han støtter [Person A] i en række udtalelser om muslimer.

Dansk Folkepartis medlem af Folketinget [Person A] fik ørerne i maskinen, da han i en mail kritiserede en kvinde for at have giftet sig med en muslimsk mand. Det medførte en mediestorm, der meget hurtigt fik [Person A] til at trække i land og undskylde over for kvinden.

Men der var ingen grund til at himle over det, [Person A] sagde, mener den lokale formand for Venstre, [Klager].

"[Person A] sagde blot, hvad muslimske mænd altid har gjort. (...[tekst udeladt af bladet]) Det selvmodsigende og hykleriske kommer sig af, at muslimske mænd altid har undertrykt deres kvinder (...[tekst udeladt af bladet]) med bestialske æresdrab og andre voldsorgier som konsekvens, når de stakkels muslimske piger ikke gør, hvad deres fædre, brødre, onkler og fætre siger," skriver [Klager] blandt andet i læserbrevet.

[Klager] er udover de lokale tillidsposter valgt til bestyrelsen i Venstre i København, men formand [Person I] vil ikke blande sig i, hvad [Klager] mener om muslimer.

"[Klager] er i sin gode ret til at have sin mening om tingene. Vi er et bredt parti med højt til loftet, og vi har ikke tradition for at censurere folks læserbreve. Generelt kan jeg sige, at Venstre går ind for ligestilling af kvinder på alle områder og er imod tvangsægteskaber, vold og andre ting," siger [Person I], der er formand for Venstre i København, der blandt andet opstiller de fremtrædende folketingsmedlemmer [Person G] og [Person H] til Folketinget.

DF'er fortrød

[Person A] fra Dansk Folkeparti har efterfølgende fortrudt sine udtalelser og undskyldt over for både sit parti og den kvinde, han forulempede. Samtidig udtaler han til Politiken, at han slet ikke mener de ting, han skrev i mailen.

Venstremanden [Klager] mener dog ikke, at der er noget at fortryde.

"Muslimske mænd har jo altid undertrykt deres kvinder og forbudt dem at gifte sig med vestlige - ikke muslimske mænd. Ja, det er i den grad forbudt, at de ikke engang må eller på nogen måde tør snakke med mænd, som ikke tilhører den højtærede muslimske rangorden," skriver [Klager] i læserbrevet.

Det får dog ikke formand for Venstre i København op af stolen.

"Alle har deres egen måde at formulere tingene på. Det står for [Klager]s egen regning, og jeg vil ikke diskutere, hvad han skriver," siger [Person I], der også er bestyrelsesmedlem af den lokale afdeling af Venstre, som [Klager] er formand for.

Hos Dansk Folkeparti har gruppeformand [Person B] taget afstand fra [Person A]s udtalelser.

[Klager] er i øvrigt netop blevet udpeget af Venstre til Bispebjerg Lokaludvalg.”

Til artiklen var indsat en henvisning til læserbrevet længere inde i avisen (på side 8) samt et billede af klager.

Samme dag bragte avisen tillige artiklen ”SFs [Person C]: Ærgerlige udtalelser” med underoverskriften ”Debat 2. Politisk ordfører fra SF, [Person C], ærgrer sig over [Klager]s udtalelser, der sætter indvandrere i bås” følgende artikel:

”Udtalelserne fra venstremanden [Klager] skuffer politisk ordfører [Person C] fra SF.

"Det er rigtig ærgerligt, at der sker den generalisering, hvor en stor gruppe af mennesker skæres over en kam. Det er naturligvis langtfra alle muslimske kvinder, der er undertrykte af deres mænd, og som muslim tror jeg, at man bliver såret over at blive sat i bås med nogle holdninger og handlinger, som man ikke bakker op om," siger [Person C] (SF), der er forundret over, at holdningerne kommer fra regeringspartiet Venstre.

Nyt fra Venstre

"Det kommer bag på mig, at de her holdninger kommer fra Venstre, der er et individorienteret parti. Var det Dansk Folkeparti, der stod bag, havde jeg ikke været forundret, men det er nyt for mig, at også Venstre har de her holdninger," siger [Person C], der mener, at udtalelser som [Klager] kan virke hæmmende for integrationen i Nordvest og på Nørrebro.

"Der bliver gjort utroligt mange indsatser i København og lokalt for at skabe dialog, fællesskaber og få indvandrere til at føle sig som en helstøbt del af samfundet. De her holdninger er ikke inkluderende, og det er med til at tydeliggøre, at vi har en dem-og-os-tilgang til tingene i samfundet," siger [Person C].”

Nørrebro/NordVest Bladet bragte samme dag klagers debatindlæg under overskriften ”[Person A] (DF) sagde blot, hvad muslimske mænd altid har gjort”. Af indlægget fremgik følgende:

”[Person A] (DF) kom for skade at sige, at man gifter sig da ikke med en muslimsk mand.

Det selvmodsigende og hykleriske kommer sig af, at muslimske mænd jo altid har undertrykt deres kvinder (på venstrefløjen kaldes det kultur) og i særdeleshed har forbudt muslimske kvinder at gifte sig med vestlige ikke muslimske mænd. Ja, det er i den grad forbudt, så de ikke engang må eller på nogen måde tør snakke med mænd, som ikke tilhører den højtærede muslimske rangorden.

Og som en muslimsk pige selv udtaler: “Min bror holder øje med mig”. Der ses jo heller ingen muslimske piger på diskoteker, barer eller andre steder, hvor alle andre hygger sig men de muslimske mænd er der i hobetal. De muslimske piger må ikke komme på lejrskole, til fødselsdage mv. og bliver på den måde holdt ude af det sociale fællesskab. Venstre-fløjen kalder det stadig kulturberigelse.

Så derfor er der for venstrefløjens vedkommende absolut ingen grund til at himle op over, hvad [Person A] sagde. Det er såmænd bare, hvad jeres nye kundegruppe ikke bare altid har sagt men tilmed også mange gange udført i praksis med bestialske æresdrab og andre voldsorgier som konsekvens, når de stakkels muslimske piger ikke gør, hvad deres fædre, brødre, onkler og fætre siger!!!

[Klager]

[Vejnavn og husnummer]

2400 København NV”

Bladet bragte den 24. februar 2010 [Klager]s indlæg ”Støtter [Person C] (SF) reelt muslimske kvinders frigørelse? - eller er det ren populisme?”, hvoraf følgende fremgår:

”Politisk ordfører fra SF [Person C], siger i Nørrebro/Nordvest Bladet 17/2, at det er ærgerligt, at muslimer bliver skåret over en kam med hensyn til at undertrykke kvinder. Det ville jeg da være utrolig glad for at høre, hvis det virkelig skulle forholde sig sådan, at muslimske mænd ikke undertrykker deres kvinder. Men de er efter 40 års integrationsbestræbelser fra det danske samfunds side ikke sket en tøddel på dette område fra de muslimske mænds side. Muslimske piger bliver stadig tvunget til at bære slør, de bliver taget ud af skolerne til tvangsægteskaber med onkel Mustafa – og hvilket uhyggeligt overgreb er det ikke at tvinge sin datter til at leve sammen med, skulle adlyde og dele seng og tilværelse med sin onkel eller en anden mand, som hun evt. ikke bryder sig om eller slet ikke holder af hvilken dansk far eller mor kunne tvinge sin datter til dette?

Men hvis [Person C] (som er en kvinde, bør jeg måske nævne for en god ordens og læsernes skyld) og evt. andre skulle tilhøre en mere frigjort gruppe, der ligestiller kvinder med mænd vil det da være utrolig glædeligt og forfriskende. Som konsekvens af disse udtalelser må vi læsere af Nørrebro/Nordvest Bladet så forvente udtalelser fra [Person C] om, at hun gerne ser og vil understøtte, at hendes egen søster, børn, kusiner mv. (jeg kender ikke [Person C]s familieforhold) har socialt samvær og gerne giftermål med vestlige mænd. Og hvordan vil du [Person C] og evt. andre understøtte dette? Eller siden du siger, at du er så frigjort, hvad har du indtil videre gjort for, at muslimske piger og derunder din egen familie skal have de samme rettigheder til ubegrænset samvær med den vestlige kultur, som dine muslimske brødre har? For jeg har indtil videre ikke læst eller hørt om en eneste muslimsk mand, som vil arbejde for dette? Og dermed er den muslimske kultur på dette område stadig på middelalderniveau. Så derfor er dette brev jo ikke rettet mod dig [Person C], eller andre muslimske kvinder, der i de fleste tilfælde desværre er ofrene og altså normalt ikke dem, der udfører kønsracismen. Det er de muslimske mænd, som er udgangspunktet for undertrykkelsen, og som generelt i meget stor enighed samarbejder om at holde kvinderne nede. Når en muslimsk pige/kvinde forbryder sig mod mændenes fortolkning af Islam, ses det jo desværre alt for tydeligt, hvor let det er for mændene at organisere et netværk af brødre, fædre, fætre og onkler, der ihærdigt arbejder sammen om at lokalisere og afstraffe kvinderne. Og hvor ærbart er det dog at gøre disse ting mod sin datter søster? Det må jo være mændenes egen forfængelighed over for deres mandlige muslimske netværk eller deres såkaldte ære, for det kan vel næppe føles særlig ærbart for kvinden.”

Nørrebro/NordVest Bladet bragte den 3. marts 2010 en artikel under overskriften ”Det er hverken sort eller hvidt” og underoverskriften ”Uenighed. Hverken danskere eller etniske minoriteter skal generalisere. Det skader integrationen mener Etniske Minoritetskvinders Råd”. Af artiklen fremgik følgende:

”Tonen er blevet meget værre i debatten om indvandrere og muslimer.

Det fastslår næstforkvinde [Person C] fra Etniske Minoritetskvinders Råd som en reaktion på de læserbreve, Nørrebro/Nordvest Bladet har modtaget fra Venstres formand i Utterslev, [Klager].

I læserbrevene anklager [Klager] muslimer for generelt at undertrykke kvinder og tvinge dem til ægteskab med familiemedlemmer, tvinge dem til at gå med tørklæder og en række andre påstande.

Og den type muslimkritiske påstande kom ikke ud i debatten, da [Person C] kom til landet for fem år siden.

Hun understreger samtidig, at der er problemer i nogle familier, men at det ikke hjælper noget at generalisere, hvis tingene skal blive anderledes.

"Den type udtalelser gør rigtig meget skade. Nogle muslimer og etniske minoriteter har ligesom nogle danskere tendens til at generalisere, og når en person har [Klager]s holdninger bliver det nemt opfattet, som om alle danskere mener det. Vi skal alle blive bedre til at stoppe med at skære alle over en kam," siger [Person C], der selv er vokset op i kulturelt muslimsk område og er kommet hertil fra Kasakhstan.

Vil gå med tørklæde

Hun glæder sig dog over, at kultur- og fritidsborgmester [Person E] (V) har taget afstand fra sin partifælles udtalelser i læserbrevene.

"Jeg er rigtig glad for [Person E]s reaktion. Det er vigtigt, at det bliver slået fast, at Venstre ikke generelt har de holdninger, der kommer frem," siger [Person C].”

Nørrebro/NordVest Bladet bragte den 10. marts 2010 under overskriften ”Forfra, [Klager]” følgende debatindlæg af [Person C] (SF):

”Det er med stor fortørnelse, at jeg læser [Klager]s læserbrev bragt i Nørrebro/Nordvest Bladet 24. februar.

[Klager] starter sit læserbrev med opponere mod min udtalelse om, at jeg mener, det er en skam, at alle muslimske mænd skæres over en kam med hensyn til at undertrykke kvinder. Derefter følger den groveste liste af generaliseringer, jeg længe har hørt nå ja, ikke siden Trykkefrihedsselskabets dagsorden blev offentligt kendt efterfulgt af Langballepræstens sædvanlige unuancerede og indebrændte pladder.

… Så [Klager]: Hold dig dog til sagen, og se mennesket konkret frem for nogle postulerede generaliseringer?

Når det er sagt, udtalte jeg mig i min egenskab af politisk ordfører for SF, hvor vi netop ikke er interesseret i hudfarve og religion, men stræber efter at se konkret, partikulært på tingene. Og det er i denne sammenhæng at jeg udtaler mig, og ikke som privatperson hvilket [Klager] ikke har blik for, men griber øjensynligt kun generaliserende fat i mig, fordi jeg har et, i [Klager]s øjne, fremmed/muslimsk navn. Men når nu [Klager] adresserer sig så direkte til mig vil jeg spørge ham: Hvad ved du om mig? Uden at løfte sløret ret meget (!) ved du helt åbenlyst ikke, og ganske generaliserende, at jeg lige som min søster (som du tillader dig at nævne) er gift med Rasmus, og det var ham, der friede! Der er således intet konkret i [Klager]s indlæg, der tyder på nuanceret indsigt i de forhold, der beskrives.

På hvilken baggrund mener [Klager] sig berettiget til at bede mig om, at jeg i al offentlighed skal forsvare mine personlige, private valg på vegne af andre, og hvad [Klager] benævner, ‘mine muslimske brødre’; hvorfor skal [Klager] diktere hvad bladets læsere og andre formoder jeg kan ‘forvente’, at jeg ytrer mig omkring? Jeg stiller jo heller ikke krav om, hvad [Klager] eller andre vælger eller ytrer sig omkring? Måske [Klager] skulle bekende kulør og skifte parti?”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at han usagligt kritiseres for læserbrevet af 17. februar 2010. Kritikerne er blevet udvalgt til at kritisere klager, men han har omvendt ikke fået lov til at forsvare sig. Hertil kommer, at bladets journalist under sin 14-dages ferie lod klagers svar ligge uden at give beskeden videre til en kollega.

Inden offentliggørelsen af indlægget af 17. februar 2010 gjorde klager journalisten opmærksom på, at han ønskede at ændre overskriftens formulering fra ”[Person A] (DF) sagde blot, hvad muslimske mænd altid har gjort” til ”[Person A] (DF) sagde blot, hvad muslimske mænd som hovedregel gør” samt et par andre småændringer. Småændringerne og klagers underskrift ændredes fra formand for Venstre til privatperson gennemførtes, men avisen ændrede ikke overskriftens formulering. I så fald kunne journalisten og de indkaldte venstreorienterede kritikere ikke kalde det en generalisering, hvilket tyder på, at det var en bevidst undladelse. Samtidig respekterede avisen klagers ønske om at lade sig underskrive som privatperson, men omtalte klager som Venstre-formand på forsiden og side to. Det kan næppe kaldes at respektere ønsket.

[Klager] har anført, at avisen indkaldte [Person C] (SF) til at kritisere klagers indlæg i samme blad som klagers indlæg. Det er et modsvar, men det er et gentaget problem, at bladets journalist fører aktiv venstreradikal politik. Avisen udøver en kraftig selektering, idet hans indlæg kun modsvares af yderliggående venstreorienterede indlæg, selvom der må være andre, der er kritiske over for tvangsægteskaber. Bladets redaktør ville således kun optage klagers seneste læserbrev uden den demokratiske kritik.

2.2 Nørrebro/NordVest Bladets synspunkter

Nørrebro/NordVest Bladet har anført, at [Klager] sendte et læserbrev, hvor han underskrev sig som formand for Venstre i Utterslev-kredsen. Journalist [Person F] henvendte sig herefter til formanden for Venstre i København, [Person I], og bad ham kommentere læserbrevet, da det indholdsmæssigt var lidt udover sædvanlig Venstre-politik. Formanden får weekenden til at kigge på det. Da journalisten vender tilbage mandag, vil klager gerne ændre i det oprindelige læserbrev, så han fremstår som privatperson. Dette får han lov til. Da journalisten taler med formanden, henviser han til, at klager udtaler sig som privatperson, og derfor ikke i strid med Venstres politik. Herefter bringes læserbrevet i avisen. I samme avis bringes en artikel med blandt andre formanden.

Ugen efter bringes et debatindlæg i forlængelse af sagen samt en artikel, hvori [Person E] (V) tager afstand fra klagers holdninger. [Klager] fremsender endnu et læserbrev, der bringes i avisen og kommenteres af andre læsere. Herefter bringes en artikel med forkvinden for Etniske Minoritetskvinders Råd som en afrundende artikel, da læserbrevene især har handlet om muslimske kvinder.

[Klager] fremsender endnu et læserbrev, hvori han beskylder journalisten for usaglighed og for at redigere avisen ud fra et bestemt politisk synspunkt. Læserbrevet bidrager ikke med væsentligt nyt i debatten, men bladets chefredaktør tilbyder at tilbagesende læserbrevet redigeret/kommenteret, så klager kan se, hvordan det ville blive redigeret og hvorfor. Det reagerer klager negativt på. Bladet modtager mange læserbreve og har ikke mulighed for at bringe alle, derfor udvælger vi nogle – og forkorter jævnligt i de indsendte indlæg.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Hans Peter Blicher, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Det er Pressenævnets opfattelse, at medier som led i den redaktionelle proces på egen hånd har ret til at forkorte i manuskripter til læserbreve og debatindlæg, såfremt skribentens opfattelse trods sådanne forkortelser fremstår som uforvansket. Pressenævnet finder ikke grundlag for at kritisere Nørrebro/Nord­Vest Bladet for at bringe klagers debatindlæg med den overskrift, han efter det oplyste selv indsendte indlægget under, ligesom den bragte overskrift ”[Person A] (DF) sagde blot, hvad muslimske mænd altid har gjort” efter nævnets opfattelse ikke afviger væsentligt fra ”[Person A] (DF) sagde blot, hvad muslimske mænd som hovedregel gør”. Da debatindlægget heller ikke i øvrigt er forvansket, udtaler nævnet ikke sin kritik.

Pressenævnet finder endvidere, at [Klager] ved at indsende sit debatindlæg må have været klar over, at bladet ville kunne sætte debatindlægget i sammenhæng med hans erhverv som politiker. Nævnet finder, at bladet har handlet inden for redaktørens redigeringsret ved at medtage vurderingerne fra henholdsvis [Person D] fra Etniske Minoritetskvinders Råd og retsordfører [Person C] (SF) samt ved at nægte at optage uredigerede indlæg af [Klager]. Nævnet udtaler ikke sin kritik.

Afgjort den 30. august 2010