Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 2010-2025 MHz og 2500-2690 MHz

§ 1

I bekendtgørelse nr. 122 af 3. februar 2010 om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 2010-2025 MHz og 2500-2690 MHz foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz«

2. I § 1 og § 8 ændres »radiofrekvensbåndene 2010-2025 MHz og 2500-2690 MHz« til: »radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. september 2010.

IT- og Telestyrelsen, den 7. september 2010

Jørgen Abild Andersen

/ Søren Johansen