Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om licens

§ 1

I bekendtgørelse nr. 436 af 4. juni 2009 om licens, som ændret ved bekendtgørelse nr. 76 af 22. januar 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Licens og rykkergebyr udgør:

           
 
Inkl. 25 pct. Moms
Ekskl. moms
Rykkergebyr
Fra 1. januar 2010
Kr.
Kr./mdr.
Kr.
Kr./mdr.
Kr.
Medielicens for husstande
1.130,00
188,33
904,00
150,67
100,00
Medielicens for husstande ved månedsbetaling
 
188,33
 
150,67
100,00
Radiolicens for husstande
160,00
26,67
128,00
21,34
100,00
Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv.
891,00
74,25
712,80
59,40
100,00
           
           
 
Inkl. 25 pct. Moms
Ekskl. moms
Rykkergebyr
Fra 1. januar 2011
Kr.
Kr./mdr.
Kr.
Kr./mdr.
Kr.
Medielicens for husstande
1.150,00
191,67
920,00
153,33
100,00
Medielicens for husstande ved månedsbetaling
 
191,67
 
153,33
100,00
Radiolicens for husstande
160,00
26,67
128,00
21,34
100,00
Medielicens for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv.
907,00
75,58
725,60
60,47
100,00
«

2. § 8, stk. 3, 2. pkt. affattes således:

»Licensbetalere kan ligeledes i forbindelse med tilmelding eller senere vælge at ændre betalingsperioden efter stk. 1, litra 1, så medielicens for husstande i stedet betales månedligt forud, med den licens, som er nævnt herfor i § 2.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. september 2010.

Kulturministeriet, den 8. september 2010

Per Stig Møller

/ Lars M. Banke