Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1019

Resumé

Klager – en person – klagede over et tv-klip sendt i temaaftenen ”Kussen” på DR2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Efter parternes oplysninger lægges det til grund, at det anvendte klip med [Klager] stammede fra udsendelsen ”Tre journalister på en frokostavis” af 9. december 1973. Klager medvirkede frivilligt i udsendelsen og var klar over, at hendes medvirken skete med henblik på offentliggørelse. Der er ikke fremvist dokumentation for, at [Klager] har indgået aftale om, at klippet ikke måtte genanvendes.

Uanset dette finder nævnet, at det må bero på en konkret vurdering, om det var berettiget at genanvende nøgenbilledet af klager, som kunne identificeres ud fra klippet, efter så mange års forløb uden at indhente nyt samtykke fra hende. Ved denne vurdering lægger nævnet vægt på, at klippet med klager kun varede ca. et sekund, at det stammer fra en udsendelse, hvor hun medvirkede som fotomodel, og at genanvendelsen var rimeligt begrundet som led i beskrivelsen af den tid, hvor klippet første gang blev bragt.

Efter det anførte finder Pressenævnet, at Danmarks Radio ikke har tilsidesat god presseskik ved ikke at indhente [Klager]s samtykke til at offentliggøre klippet fra 1973 i temaaftenen ”Kussen”.

Advokat Brian Werner Larsen har på vegne af [Klager] klaget til Pressenævnet over en udsendelse i Danmarks Radio den 27. februar 2010, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

På Danmarks Radios hjemmeside (dr.dk/DR2/Temaaften) bragtes følgende foromtale til temaaftenen ”Kussen”:

”DR2 Tema sætter fokus på et af kvindekroppens store tabuer: Kussen.

Hvordan taler vi om den, hvad siger moden og hvordan står det til med orgasmerne og kirurgien? Skal den moderne kvindes kusse være stram og glatbarberet – eller trænger den til at blive befriet for tidens krav?”

Danmarks Radios DR2 sendte den 27. februar 2010 temaaftenen ”Kussen”. En række klip og indslag satte fokus på emnet, herunder indslagene: ”Sproget om kussen”, ”Mode for kusser”, ”Kollektivet kussemosen”, ”Orgasme i kulturhuset”, ”Den fødende kusse” og ”Med kussen til massage og Intimkirurgi”.

I ”Sproget om kussen” udtalte personer sig om, hvad de kaldte kvindens skød. Indslaget blev introduceret med historiske klip af dansende, nøgne eller letpåklædte kvinder. Til sidst i udsendelsen blev vist et klip (af ca. et sekunds varighed) af klager dansende nøgen.

Temaaftenens indslag blev gjort tilgængeligt på dr.dk/DR2/Temaaften. På dr.dk/Nyheder omtalte Danmark Radio den 1. marts 2010 også temaaftenen under overskriften ”Kussen slog temarekord på DR2”:

”Den er sjældent velkommen på tv og slet ikke i bedste sendetid. Men lørdag aften ryddede DR2 sendefladen for at give plads til to og en halv timers programmer om kussen.

Teamaftenen satte seerrekord for en temalørdag på DR2, da 304.000 i snit så med fra klokken 20 til 22.30, viser tal fra Gallup/TV Meter.

Den hidtidige rekord havde et tema om de gyldne øjeblikke i Melodi Grand Prixets historie. En temaaften tilbage fra 1999, der havde 280.000 seere. Det er ellers meget sjældent at kussen på den måde tages under behandling på tv, og der er regler mod at vise den.

Men DR2 må, hvor andre forbyder, og det falder altså i seernes smag.

Hvad skal den kaldes

Lørdagens tema om kussen bød på forskellige aspekter af det kvindelige køn. Der var intimbarbering, tantramassage og intimkirurgi, der især gik udover kvindernes kønslæber, på programmet, der var tilrettelagt [af] Anni Pape.

Desuden blev det selvfølgelig diskuteret, hvad det kvindelige kønsorgan egentlig kaldes. Fisse, mis, fjappe, blomst, skede, punani, hul, tissekone eller blot og ret: Kussen. Som var det navn, temaaftenen fik.”

Klagers advokat klagede den 10. marts 2010 til Danmarks Radio. Mediet afviste den 18. maj 2010 klagen.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

Advokat Brian Werner Larsen har anført, at Danmarks Radio har anvendt en filmsekvens af [Klager] uden at indhente hendes tilladelse. Klippet viste [Klager], der dansede nøgen.

Klippet stammede fra en udsendelse fra 1970erne. Udsendelsen handlede om, hvorledes et blad bliver til med fokus på, hvorledes en fotograf og model arbejder. Udsendelsen havde ingen relation til ”Kussen” eller seksualitet i øvrigt. Hertil kommer, at den nøgne krop var en del af tidsånden i 1970erne. Danmarks Radio kalder selv i sin programomtale i 2010 om temaaftenen ”kussen” for et tabu. Det må således allerede på tilrettelæggelsen af programmet have stået mediet klart, at anvendelse af de pågældende filmsekvenser uden samtykke fra klager ville være krænkende. Temaet krævede endvidere, at der blev udvist større omhu end normalt.

Programmet handlede ikke om topløse, men om kvindens kønsorgan. Klager er ikke nogen kendt nøgenmodel. Hun har været professionel fashionmodel.

Advokaten har herudover anført, at klippet blev vist lørdag aften i den bedste sendetid og slog temarekord med 304.000 seere.

Klager anmodede efterfølgende tilrettelæggeren om at få materialet fjernet fra hjemmesiden. Tilrettelæggeren vendte imidlertid ikke tilbage, og materialet er stadig tilgængeligt.

2.2 Danmarks Radios synspunkter

Danmarks Radio har anført, at programmerne i den pågældende aftens temalørdag var en del af en serie om kropsdele, der har kørt over de sidste par år. Programmet var sobert og havde kvindelighed og kvinders køn i historisk og nutidigt samfundsperspektiv som overordnet tema. Aftenens udsendelse var lavet i en collageform med forskellige interviews, reportager, studieoptagelser og 112 arkivklip. De fleste klip er fra Danmarks Radios egne arkiver. Disse klip er alle tjekket igennem og clearet for rettigheder, ligesom adskillige fagfolk hos Danmarks Radio har vurderet om arkivklippene kunne anvendes i en ny ramme.

I programmet anvendes optagelser af [Klager] dansende nøgen. Billedet er brugt som dækbillede i ét sekund lige inden ”credit” i den del af aftenen, der handler om ”Sproget om kussen” – et tidstypisk ord Danmarks Radio bruger til at beskrive det kvindelige køn. Klippet med klager blev ikke kommenteret eller fremhævet på nogen måde, ligesom klager ikke blev identificeret ved navn i klippet. Formålet med at bruge de mange arkivklip fra de forskellige tidsperioder var at dokumentere, hvordan synet på vores kropsdele har ændret sig gennem tiderne.

Det anvendte klip stammer fra udsendelsen ”Tre journalister på en frokostavis”, der første gang blev vist den 9. december 1973 på DR1. Udsendelsen fulgte tre journalister på job. Her indgik et interview med fotomodel [Klager] samt fotografering af hendes nøgenhed. Klager tog ikke den gang forbehold for, at Danmarks Radio ikke kunne genbruge optagelserne med hende. Da klager selv har medvirket til eksponeringen gennem de første optagelser er optagelserne givet frit og kan frit genanvendes. Herudover er klager blandt andet kendt som nøgenmodel og må tåle den pågældende anvendelse.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Jan Kristensen, Kaare R. Skou og Marianne Druedahl.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Efter parternes oplysninger lægges det til grund, at det anvendte klip med [Klager] stammede fra udsendelsen ”Tre journalister på en frokostavis” af 9. december 1973. Klager medvirkede frivilligt i udsendelsen og var klar over, at hendes medvirken skete med henblik på offentliggørelse. Der er ikke fremvist dokumentation for, at [Klager] har indgået aftale om, at klippet ikke måtte genanvendes.

Uanset dette finder nævnet, at det må bero på en konkret vurdering, om det var berettiget at genanvende nøgenbilledet af klager, som kunne identificeres ud fra klippet, efter så mange års forløb uden at indhente nyt samtykke fra hende. Ved denne vurdering lægger nævnet vægt på, at klippet med klager kun varede ca. et sekund, at det stammer fra en udsendelse, hvor hun medvirkede som fotomodel, og at genanvendelsen var rimeligt begrundet som led i beskrivelsen af den tid, hvor klippet første gang blev bragt.

Efter det anførte finder Pressenævnet, at Danmarks Radio ikke har tilsidesat god presseskik ved ikke at indhente [Klager]s samtykke til at offentliggøre klippet fra 1973 i temaaftenen ”Kussen”.

Afgjort den 21. september 2010