Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1028

Resumé

Klager – en person – klagede over indlægget på tv2.dk i forbindelse med artiklen ”Sådan bruges iPhone under en bykrig.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det er Pressenævnets opfattelse, at debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg, som udgangspunkt ikke er omfattet af medieansvarsloven, idet der er tale om uredigeret envejskommunikation. Indlæg nr. 76 på tv2.dk er imidlertid et redigeret indlæg skrevet af artiklens skribent. Indlægget afsluttede debatten. Nævnet finder, at det påklagede blogindlæg må sidestilles med en leder-/klummeartikel, der omfattes af medieansvarsloven og af Pressenævnets kompetence. Klagen over indlæg nr. 76 realitetsbehandles derfor.

Det følger af medieansvarslovens § 36, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at TV 2 ikke har dokumenteret rigtigheden af udsagnet ”Du arbejder for DTAC”. Nævnet finder imidlertid endvidere, at klager, som kun vanskeligt kan identificeres på baggrund af oplysningerne i indlægget, ikke har godtgjort, at udsagnet er skadeligt for ham. Klager er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over indlæg nr. 76 på tv2.dk den 1. juni 2010, idet tv2.dk har afvist at bringe et genmæle.

Klager har oplyst, at han er brugeren ”[Klagers brugernavn]” på tv2.dk.

1 Sagsfremstilling

Tv2.dk bragte den 22. maj 2010 på sitet ”Beep – gear, grej og gadgets” artiklen ”Sådan bruges iPhone under en bykrig” skrevet af [Person A]. Artiklen beskrev, hvordan journalisten havde anvendt sin iPhone-telefon under urolighederne i Thailand. I forlængelse af artiklen var det muligt at skrive kommentarer til artiklen. Såvel artiklens skribent som andre deltog i debatten, hvoraf bl.a. følgende fremgik:

”[indlæg nr. 65]

24-05-2010 10:03

[Klagers brugernavn]

Synes mere det er mærkeligt, at bruge Reuters, Bangkok Post og AFP som informationskilder når man selv er til stede? Så er der jo ingen grund til at være til stede, så kunne news ligeså godt sidde og læse telegrammerne hjemme henover et par billeder fra AFP. At sige at BBC og CNN satte dagsordenen i uroen er for langt ude [Person A].

[indlæg nr. 66]

24-05-2010 11:13

[Klagers brugernavn]

Hvis der er en "teknik", man kan sige blev brugt mest under konflikten og efterfølgende, så er det twitter.

Følgende er nogle links til dem som om nogen brugte deres mobiler og digital kamera til, at informere om situationen - Det virker mere som om, at det er BlackBerry og ikke så meget iPhone, der bliver brugt af profferne.

[indlæg nr. 70]

26-05-2010 08:06

[Person A].tv2

@[Klagers brugernavn] / BlackBerry er populær på lige fod med iPhone både i USA og i Thailand, så ikke noget at sige til, at en del journalister bruger den mobil, det gør selveste Obama.

Jeg skriver om iPhonen, fordi det var den jeg havde med mig.

Og jeg kan forstå på din beskrivelse, at jeg var heldigere stillet end DR, fordi jeg både havde en lejlighed med udsigt til den Røde by, og samtidig mulighed for at være ned på jorden og ved hovedscenen, hvor jeg var ofte, og hvorfra jeg sendte live flere gange.

[Klagers brugernavn] du har selv arbejdet på TV 2, så det forundrer mig stærkt, at du ikke ved, at TV 2 subskriberer i dyre domme på nyhedsbureauer som AP og Reuter, fordi nyhedsbureauerne er et nødvendigt journalistisk værktøj.

[indlæg nr. 75]

28-05-2010 22:11

[Klagers brugernavn]

@[Person A] Du har ret, jeg har arbejdet/arbejder med TV 2 (Ikke TV2 News) - og mange andre TV stationer, aviser, bureauer. Sikkert derfor jeg stiller spørgsmål ved en del af de ting i dit indlæg.

”De andre” som arbejder i Thailand benytter sig af det kildeværk de har opdyrket på stedet og hinanden (Foreign Correspondents club). Få har været der ligeså lang tid, som dig. Der var ikke mange andre der havde tid til, at hente sin mobil op ad lommen for lige, at læse hvad der foregik ifølge ham der stod 200 meter ved siden af mens kuglerne fløj og bygninger stod i brand. I stedet havde de travlt med at twitte og sende billeder hjem fordi deres fotograf var fanget et andet sted.

[indlæg nr. 76]

01-06-2010 10:08

[Person A].tv2

@[Person A] Du har ret, jeg har arbejdet/arbejder med TV 2 (Ikke TV2 News) - og mange andre TV stationer, aviser, bureauer. Sikkert derfor jeg stiller spørgsmål ved en del af de ting i dit indlæg.

[i indlægget henvises til indlæg nr. 75, der i nr. 76 gennemgås og kommenteres.]

ER DET NU OGSÅ DET?

DU HAR TYDELIGT IKKE SELV VÆRET I ZONEN UNDER RADIO BLACK OUTET. MEN DA JEG HAR EN FORTID I RADIOINGENIØRTJENESTEN, SÅ KENDER JEG LIDT TIL RADIOBØLGERS UDBREDELSE, OG TVIVLEDE PÅ DET VAR MULIGT, DA MAN BEBUDEDE AT MAN VILLE LUKKE AF FOR RADIOSIGNALERNE I DEN RØDE ZONE.

DET VAR DET OGSÅ, DER VAR DØDE STEDER, MEN JEG GIK RUNDT TIL JEG FANDT ET SIGNAL. DU [Klagers brugernavn] ARBEJDER FOR DTAC, SÅ DU BURDE VIDE, AT SELV OM DER ER SLUKKET FOR EN SENDER-MODTAGER LIGE DER HVOR DU STÅR, SÅ KAN DU NEMT FÅ EN REFLEKTION ELLER ET OVERSPILD FRA EN DER IKKE ER SLUKKET MEN SOM ER LÆNGERE VÆK.

…”

Efter indlæg nr. 76 lukkede tv2.dk debatten, og det var således ikke længere muligt at tilføje flere indlæg på siden.

[Klager] anmodede ved e-mail af 4. juni 2010 tv2.dk om at få bragt følgende genmæle:

”Ang.: http://beep.tv2.dk/entry.php/id-371469.thml?ss

I en artikel på Beep.tv2.dk omtaler [Person A] i sin kommentar nogle oplysninger om [Klager]’s beskæftigelsesmæssige forhold. I forbindelse med disse oplysninger skal det meddeles, at [Klager] ikke arbejder for selskabet som nævnt.”

Tv2.dk afviste at bringe genmæle under henvisning til, at klagers identitet var skjult af brugernavnet.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at hans rigtige navn er nævnt flere steder på TV 2 Beep. Når [Person A] svarer klager, anvender han nogle gange klagers fornavn (han har adgang til klagers brugeroplysninger). Klager har i den forbindelse fremlagt en kopi af indlæg af 20. april og 6. september 2009, hvor han tiltales ”[Klagers fornavn]”.) Hertil kommer, at der er oplysninger om, at klager har arbejdet på TV 2, bor i Thailand og arbejder med mobiltelefoni. En hurtig Google-søgning på ”[Klagers brugernavn]” viser også klagers profil på LinkedIn.

Klager har derfor fastholdt, at det er krænkende og økonomisk skadeligt at blive beskyldt for at arbejde for DTAC (en del af Telenor koncernen), når det netop er konkurrenten til de firmaer, klager leverer til.

DTAC er part i konflikten i Thailand ved at sponsorere ”de gule” demonstranter (PAD), som hverken klager eller firmaet, klager arbejder for, vil sættes i forbindelse med.

Efter indlæg nr. 76 blev debatten på tv2.dk lukket, men klager anmodede tv2.dk om mulighed for at tilføje en oplysning om, at han ikke arbejdede for DTAC/Telenor. Dette blev imidlertid afvist, hvorfor han ønsker et genmæle.

TV 2 har bedt klager sandsynliggøre, at oplysningerne kan være skadelige. I den forbindelse har klaget anført, at han og firmaet har ”Non Disclosure Agreement”-kontrakter med sine samarbejdspartnere. Fremlæggelse af dokumentation vil således kræve, at en sådan kontrakt brydes.

Den kinesiske hjemmeside www.himfr.com – som tv2.dk henviser til – får ikke leveret oplysninger fra de firmaer, som er beskrevet og skriver også selv:

”Caution: The quality information is from websites which our crawler has visited. Himfr is Search Engine, so we haven’t and would not verify these information.”

TV 2s henvisning illustrerer netop problemet med forkerte oplysninger på internettet, som ikke korrigeres. At viderebringe ukorrekte oplysninger fra en anden kilde, gør dem ikke korrekte. Klager var ikke bekendt med portalen og har rettet henvendelse for at få fjernet oplysningerne.

2.2 Tv2.dks synspunkter

TV 2 har anført, at klager ønsker genmæle over for kommentar nr. 76, og at klagen bør afvises, da sådanne uredigerede debatindlæg ikke er omfattet af medieansvarslovens regler.

Skulle Pressenævnet nå frem til, at indlægget er omfattet af medieansvarsloven, har TV 2 anført, at klageren ikke har krav på genmæle, idet det ikke er krænkende at blive beskyldt for at arbejde for DTAC, blot fordi de er konkurrenter til firmaer, man i øvrigt leverer til. Det er helt sædvanligt, at man leverer produkter eller ydelser til konkurrerende firmaer.

Klager bør derfor som minimum sandsynliggøre, at en oplysning på en dansk debatside om, at han skulle arbejde for et af Telenor ejet thailandsk selskab har eller vil kunne påføre ham skade af betydning. Navnlig når det samtidig bemærkes, at hans thailandske firma Yozzo selv skriver på deres profil (på www.himfr.com), og at det er partner med bl.a. DTAC/Telenor. En unøjagtighed om, hvorvidt klageren i selskabsregi har samarbejdet med/udført opgaver for DTAC og ikke ansat af DTAC er ikke skadelig eller i øvrigt krænkende.

Det har ikke været muligt at få af- eller bekræftet klagers påstand om, at DTAC er part i konflikten i Thailand ved at sponsorere ”de gule” demonstranter.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Thomas Rørdam, Jan Kristensen, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Det er Pressenævnets opfattelse, at debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg, som udgangspunkt ikke er omfattet af medieansvarsloven, idet der er tale om uredigeret envejskommunikation. Indlæg nr. 76 på tv2.dk er imidlertid et redigeret indlæg skrevet af artiklens skribent. Indlægget afsluttede debatten. Nævnet finder, at det påklagede blogindlæg må sidestilles med en leder-/klummeartikel, der omfattes af medieansvarsloven og af Pressenævnets kompetence. Klagen over indlæg nr. 76 realitetsbehandles derfor.

Det følger af medieansvarslovens § 36, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at TV 2 ikke har dokumenteret rigtigheden af udsagnet ”Du arbejder for DTAC”. Nævnet finder imidlertid endvidere, at klager, som kun vanskeligt kan identificeres på baggrund af oplysningerne i indlægget, ikke har godtgjort, at udsagnet er skadeligt for ham. Klager er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

Afgjort 21. september 2010