Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6D
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om stærkstrøm afsnit 6D vedr. installationsstikforbindelser

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. december 2003, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Hermed offentliggøres stærkstrømbekendtgørelsen afsnit 6D vedr. særlige krav til anvendelse af installationsstikforbindelser i installationer.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den. 15. oktober 2010.

Sikkerhedsstyrelsen, den 6. oktober 2010

Carsten Sørig

/ Anders Aaselund Høier


Bilag 1

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6D

Elektriske installationer

Særlige krav til anvendelse af installationsstikforbindelser i installationer

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63, 6700 Esbjerg

Telefon 33 73 20 00. Telefax 33 73 20 99

E-mail sik@sik.dk

Hjemmeside www.sik.dk

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Afsnit 6D, 1. udgave, 1. oplag

Sat med Arial

Trykt hos Schultz Grafisk

Oktober 2010

Oplag: 5 000 ex.

ISBN

INDLEDNING

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6D, Elektriske installationer, 1. udgave er udgivet af Sikkerhedsstyrelsen og har gyldighed fra 15. oktober 2010.

------------------------

INDHOLDFORTEGNELSE

1 Formål

2 Gyldighedsområde

3 Definitioner

3.1 Installationsstikforbindelse

3.2 Installationsstikprop

3.3 Installationsstikkontakt

3.4 Installationsstikforbindelsessystem

3.5 Afgreningsenhed

4 Særlige bestemmelser

4.1 Sikring mod samling og adskillelse under spænding

4.2 Fastgørelse

4.3 Tilgængelighed

4.4 Anvendelse af flere fabrikater

4.5 Kapslingsklasser

Formål

Formålet med dette afsnit 6D i Stærkstrømsbekendtgørelsen er at tillade installationsstikforbindelser anvendt til samlinger, afgreninger og tilslutninger i fast installation.

Dette afsnit 6D i Stærkstrømsbekendtgørelsen indeholder krav til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 og 6A.

Gyldighedsområde

De særlige bestemmelser i dette afsnit 6D af Stærkstrømsbekendtgørelsen gælder for anvendelse og installation af installationsstikforbindelser i lavspændingsinstallationer, hvor kravet til kapslingsklassen ikke er højere end IP20.

Installationsstikforbindelser anses for at opfylde de grundlæggende sikkerhedskrav i Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF), hvis de opfylder kravene i EN 61535 ”Installationsstikforbindelser til permanent tilslutning i faste installationer”.

Definitioner

3.1 Installationsstikforbindelse

Forbindelsesmateriel bestående af installationsstikkontakt og installationsstikprop til fast forbindelse, der ikke er beregnet til at blive samlet eller adskilt under belastning. Materiellet er kun beregnet til at blive samlet eller adskilt ved første installation, under vedligeholdelse eller under omlægning af installationen.

Eng.: Installation coupler

3.2 Installationsstikprop

Den del på belastningssiden af installationsstikforbindelsen som indeholder kontaktbenene.

Eng.: Installation male connector

3.3 Installationsstikkontakt

Den del på forsyningssiden af installationsstikforbindelsen som indeholder kontaktbøsningerne.

Eng.: Installation female connector

3.4 Installationsstikforbindelsessystem

Installationsstikforbindelser bestående af en eller flere installationsstikkontakter, der passer sammen med en eller flere installationsstikpropper med samme mærkeværdier efter fabrikantens specifikationer.

Eng.: Installation coupler system

3.5 Afgreningsenhed

Enhed beregnet til afgrening af kredse.

Eng.: Distribution block.

Særlige bestemmelser

4.1 Sikring mod samling og adskillelse under spænding

Installationsstikforbindelser må kun samles og adskilles i spændingsløs tilstand. For at undgå risikoen for at installationsstikforbindelserne samles og adskilles under spænding, skal de enten

- installeres i en kapsling, der kun kan åbnes ved hjælp af værktøj eller

- anbringes uden for normal rækkevidde mindst 2,5 meter over gulvplan.

- anbringes i bygningshulrum fx hulrum over nedhængte lofter, under hævede gulve, i skunke, i krybekældre, uudnyttede loftrum o. lign.

Hvor installationsstikforbindelserne er anbragt i bygningshulrum sammen med andet materiel, som brugeren skal have uhindret adgang til fx stikkontakter under EDB gulve eller over nedhængte lofter, skal installationsstikforbindelserne være forsynet med en låseanordning, der kun kan åbnes ved hjælp af værktøj.

4.2 Fastgørelse

Installationsstikforbindelserne skal fastgøres til bygningsdele.

I ledningskanaler og kabelbakker er der ikke krav om fastgørelse af installationsstikforbindelserne, når ledningerne er fastgjort til ledningskanalen eller kabelbakken på begge sider af installationsstikforbindelserne.

4.3 Tilgængelighed

Installationsstikforbindelserne skal fastgøres til bygningsdele, føringsveje fx ledningskanaler, kabelbakker eller lignende, og de skal være anbragt så betjening, eftersyn, vedligeholdelse og adgang kan foregå så let som muligt.

Dette kan opnås ved at:

- de i ledningskanaler er anbragt bag et dæksel eller et lågudsnit, således at der er let adgang til samlingen / afgreningen, uden at hele kanalfronten skal tages af.

- de i bygningshulrum m.m. er anbragt bag et dæksel, der let kan fjernes uden at dæksel eller bygningsdel ødelægges.

- de over nedhængte lofter er anbragt således, at de er tilgængelige ved brug af almindeligt håndværktøj, uden brug af særlig hjælpemidler og uden at loftet eller den øvrige loftskonstruktion ødelægges.

4.4 Anvendelse af flere fabrikater

Forskellige fabrikater af installationsstikforbindelser kan anvendes i samme installation, hvis der ikke kan ske farlig sammenkobling.

4.5 Kapslingsklasser

Hvis der i installationen er krav om højere kapslingsklasse end IP20, skal installationsstikforbindelserne efter EN 61535 være helt indbygget i en kapsling med den krævede kapslingsklasse for området.