Den fulde tekst
L 14
Forslag til lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge.
Af transportministeren (Hans Christian Schmidt (V)).
Fremsat skr 6/10 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 6/10 10 Tillæg A
1.beh 14/10 10 FF
Betænkning 25/11 10 Tillæg B
2.beh 7/12 10 FF
3.beh 9/12 10 FF
Lovf som vedt 9/12 10 Tillæg C
Lov nr 1533 af 21. december 2010
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Magnus Heunicke (S), Kim Christiansen (DF), Anne Baastrup (SF), Henriette Kjær (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Hans Christian Schmidt).
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven kan transportministeren gå i gang med at udbygge Køge Bugt Motorvejen fra seks til otte spor mellem Greve Syd og Køge. Lovforslaget udmøntede dele af aftalen fra den 2. december 2009 om bedre veje m.v. mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), S, DF, SF og LA.
Afstemning:
Vedtaget
101 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, Niels Helveg Petersen (RV), LA)
4 stemmer imod forslaget (RV, EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget