Den fulde tekst
L 16
Forslag til lov om udbygning af Motorring 4 mellem Tåstrup og Frederikssundmotorvejen.
Af transportministeren (Hans Christian Schmidt (V)).
Fremsat skr 6/10 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 6/10 10 Tillæg A
1.beh 14/10 10 FF
Betænkning 25/11 10 Tillæg B
2.beh 7/12 10 FF
3.beh 9/12 10 FF
Lovf som vedt 9/12 10 Tillæg C
Lov nr 1535 af 21. december 2010
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Klaus Hækkerup (udpeget af S) (S), Kim Christiansen (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Henriette Kjær (KF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Hans Christian Schmidt).
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven kan transportministeren gå i gang med at udbygge Motorring 4 fra fire til seks spor mellem Tåstrup og Fredrikssundmotorvejen. Lovforslaget udmøntede dele af aftalen fra den 2. december 2009 om bedre veje m.v. mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), S, DF, SF og LA.
Afstemning:
Vedtaget
105 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, LA)
2 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget