Den fulde tekst
L 5
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv, ændring af gyldighedstiden for kørekort).
Af justitsministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 6/10 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 6/10 10 Tillæg A
1.beh 26/10 10 FF
Betænkning 25/11 10 Tillæg B
2.beh 7/12 10 FF
3.beh 9/12 10 FF
Lovf som vedt 9/12 10 Tillæg C
Lov nr 1551 af 21. december 2010
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Karen Hækkerup (S), Pia Adelsteen (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Tom Behnke (KF), Lone Dybkjær (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Lars Barfoed).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører dele af et EU-direktiv om kørekort, hvis formål bl.a. er at bidrage til større færdselssikkerhed og at reducere mulighederne for at forfalske kørekort.
Fremover vil kørekortet blive udstedt med en gyldighedstid på 15 år som hovedregel. Hermed vil kørekortet blive opdateret regelmæssigt, bl.a. ved at fotoet på kørekortet fornyes, og det vil i højere grad være muligt at opdatere beskyttelsen mod forfalskninger.
Det, at kørekort skal fornyes hvert 15. år, er en væsentlig ændring af de hidtil gældende regler. Ifølge dem gjaldt kørekort til almindelig personbil som udgangspunkt, indtil indehaveren var fyldt 70 år. Gyldighedsperioden for et kørekort, der udstedes til en ansøger mellem 65 og 70 år, vil fortsat være på 5 år, og de gældende regler om en gradueret kortere gyldighedstid for ansøgere på over 70 år videreføres.
Loven indfører en ny bestemmelse, som fastsætter gebyret for fornyelse af kørekort til 100 kr.
Loven skal træde i kraft den 19. januar 2013 og gælder kørekort, der udstedes eller fornyes efter denne dato.
Afstemning:
Vedtaget
88 stemmer for forslaget (V, S, SF, KF, RV, LA)
20 stemmer imod forslaget (DF, EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget