Den fulde tekst
L 20
Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om visse forbrugeraftaler. (Gennemførelse af e-penge-direktivet m.v.).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 6/10 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 6/10 10 Tillæg A
1.beh 26/10 10 FF
Betænkning 25/11 10 Tillæg B
2.beh 2/12 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 2/12 10 Tillæg H
3.beh 7/12 10 FF
Lovf som vedt 7/12 10 Tillæg C
Lov nr 1553 af 21. december 2010
Ordførere: (1.beh) Peter Madsen (V), Jens Christian Lund (S), Pia Adelsteen (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Morten Østergaard (RV).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at gennemføre e-penge-direktivet i dansk ret, dvs. direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og om tilsyn med en sådan virksomhed.
Loven justerer den hidtil gældende regulering af elektroniske penge og medvirker til, at virksomhederne får nemmere adgang til at etablere og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge i Danmark.
Definitionen af elektroniske penge bliver sådan, at den kan rumme den fremtidige teknologiske udvikling. Desuden etablerer man et offentligt register over e-penge-institutter, som Finanstilsynet fører tilsyn med.
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget