Den fulde tekst
L 23
Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing).
Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 6/10 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 6/10 10 Tillæg A
1.beh 14/10 10 FF
Betænkning 24/11 10 Tillæg B
2.beh 30/11 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 30/11 10 Tillæg H
3.beh 2/12 10 FF
Lovf som vedt 2/12 10 Tillæg C
Lov nr 1361 af 8. december 2010
Ordførere: (1.beh) Mads Rørvig (V), Klaus Hækkerup (udpeget af S) (S), Mikkel Dencker (DF), Malene Søgaard-Andersen (SF), Mike Legarth (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører dele af to politiske aftaler: "Grøn Vækst 2.0" og "Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi".
Med loven udmøntes den del af finansieringen af "Grøn Vækst 2.0", som fremrykker forhøjelsen af lønsumsafgiften for den finansielle sektor fra 2013 til den 1. januar 2011. Loven udmønter endvidere den del af finansieringen af aftalen om genopretning af dansk økonomi, som angår justering af renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing.
Samtidig gennemfører loven en række rettelser og justeringer i momsloven og i afgiftslovene for tobak, øl og vin, spiritus og mineralolieprodukter.
Afstemning:
Vedtaget
106 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, EL, LA)
0 stemmer imod forslaget
5 stemmer hverken for eller imod forslaget (RV, UFG)