Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ophævelse af vejledning om dokumentation for a-kassernes administration af reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Vejledning nr. 53 af 17. juni 2004 om dokumentation for a-kassernes administration af reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ophæves den 1. november 2010.

Arbejdsdirektoratet, den 14. oktober 2010

Susanne Bærentzen

/ Per B. Pedersen

Redaktionel note
  • www.adir.dk