Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1032

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklerne ”LOKKER MED RUSSER-SEX”, ”ANDEN: [KLAGER]S FUP ER LATTERLIG” og ”FORFALSKEDE ADVOKATPAPIR” i B.T.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet finder, at B.T. – som erkendt – har bragt forkert information om klagers afsoningssted. Nævnet finder imidlertid, at forholdet ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at udtale kritik. Nævnet bemærker herved, at B.T. den 3. juli 2010 berigtigede forholdet.

Pressenævnet finder, at overskrifterne og udsagnene (klagepunkterne 1, 2, 4-7) fremstår som B.T. vurdering af hjemmesiderne på baggrund af de i artiklerne offentliggjorte oplysninger, og nævnet udtaler ikke sin kritik af avisen for at bringe disse.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.

Efter det oplyste lægges det til grund, at [Klager] har fået juridisk rådgivning fra Delacour Dania vedrørende ordlyden af en kontakt til brug ved salg af anparter i Forbrugerpenge ApS (omtalt som klagers forretningsidé). Delacour Dania har gjort klager opmærksom på, at man ikke ønskede firmaets logo anvendt ved brug af kontrakten.

Pressenævnet finder, at navnlig overskriften ”Forfalskede advokatpapir” og udsagnene ”Brevpapirer er brugt til at få kunder lokket i fælden på en af [Klager]s tidligere hjemmesider www.forbrugerpenge.dk” samt ”Papiret har angiveligt haft det formål at gøre folk mere tilbøjelige til at skyde penge i www.forbrugerpenge.dk” fremstår som en beskyldning for dokumentfalsk.

[Klager] ønskede efter det oplyste ikke at kommentere avisens oplysninger, men henviste til sin advokat, som B.T. ikke kontaktede. Avisen efterkom ikke klagers anmodning om at kontakte advokaten, der repræsenterede klager. Det fremgår imidlertid af artiklen, at Delacour Danias logo fremgik af korrespondance med klager, at kontrakten med logoet er ”udformet som en kontrakt mellem [Klager] og så den pågældende person”, der ville investere penge i forbrugerpenge.dk, og at kontrakten er fjernet fra hjemmesiden forbrugerpenge.dk. På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af B.T. for ikke også at forelægge beskyldningen for klagers advokat.

Nævnet udtaler heller ikke i øvrigt kritik af B.T.

[Klager] har ved advokat Jens Glavind klaget til Pressenævnet over artikler på B.T. den 21., 22. juni og 7. juli 2010, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 2010-6-1032, [Klager] mod B.T., der vedrører lignende omtale.

1 Sagsfremstilling

B.T. bragte en 21. juni 2010 en artikel under overskriften "LOKKER MED RUSSER-SEX” og underoverskriften ”KLAM FIDUS: Komikeren [Klager] har oprettet en internetside, der angiveligt skulle skabe kontakt til russiske skønheder. Men det er en tvivlsom fidus - for dem der prøver”. Af artiklen fremgik følgende:

”Komikeren [Klager] har udvidet sin samling af tvivlsomme internetforretninger. Nu tilbyder han også vellystige danske mænd direkte adgang til villige russiske kvinder. Det sker via internetsiden russiskekvinder.dk, som [Klager] oprettede 25. februar 2010.

Her kan man skrive sig op, og hvis man skal tro på [Klager]s site, så kan man chatte med russiske kvinder på fem minutter. Sitet er proppet med billeder af de østeuropæiske skønheder, hvoraf de fleste ligner den absolutte elite af verdens supermodeller.

Henviser videre

[Klager]s site russiskekvinder.dk tjener tilsyneladende udelukkende det formål at sende trafik videre til det store russiske site www.anastasiadate.com, som bugner af profiler på underskønne russiske kvinder. Her er der rig mulighed for at betale penge til gaver, blomster med mere, hvis man vil bestikke sig til en date.

Når man skriver sig op på russiskekvinder.dk, modtager man en e-mail med links til www.anastasiadate.com.

Det er en kendt forretningsmodel, at store internetforretninger betaler nogle penge til mindre hjemmesider, som kun eksisterer for at skabe trafik og dermed kunder til dem.

"Ikke mit site"

[Klager] afviser dog selv at stå bag siden russiskekvinder.dk. Hans navn står heller ikke på siden. I stedet står der, at det er en gruppe, der kalder sig "Rusturen", der står bag.

"Det er ikke mit site. Det tilhører nogle andre," siger [Klager].

Men det er jo dit domæne. Det kan man jo slå op. Er det så ikke også dit site?

"Der står derinde, at det er en gruppe. Jeg har bare lavet sitet for dem. Jeg har også lavet hjemmesider for Tine Bryld og Erik Clausen."

Må jeg så ikke tale med de mennesker, som du har lavet siden for?

"Nej, de ønsker at være anonyme," siger [Klager].

Skeptisk forbrugerråd

B.T. har efterfølgende registreret sig på russiskekvinder.dk og modtaget en velkomstmail. Den er underskrevet med ”venlig hilsen Russiskekvinder.dk” efterfulgt af [Klager]s privatadresse på [Vejnavn og husnummer] i Egå uden for Århus.

Forbrugerrådet vil ikke kommentere [Klager]s site, men er generelt skeptisk over for det område.

”Vi har hørt om, at mange af profilerne på kvinderne på de typer sites eksisterer mange steder, og brugerne ikke får svar tilbage. Grundlæggende skal man være varsom, hvis man ikke ved, hvor man skriver sig op, og hvem der står bag. Desuden skal man klage, hvis man bliver snydt,” siger Jakob Steenstrup fra Forbrugerrådet.”

I forlængelse af artiklen var indsat følgende under overskriften ”[Klager]s site er berygtet”:

Sitet www.anastasiadate.com, som [Klager] henviser til på sit site Russiskekvinder.dk, er berygtet på nettet. En simpel google-søgning på sitets navn og det engelske ord ”scam”, der betyder svindelnummer, giver næsten 6.000 hit, hvoraf størstedelen advarer mod sitet.

Advarslerne går på, at de flotte østeuropæiske piger ikke findes i virkeligheden, og at deres profiler går igen på flere andre sites.

B.T. forsøgte at registrere sig på sitet og kom hurtigt til at chatte med en mørkhåret, 24-årig skønhed ved navn Juliya, der skriver, hun er vild med film, dans og blomster og desuden påstår at komme fra Kharkov i Ukraine.

»Betal«

Det havde vi ikke meget held med. Efter 10 minutters vanskelig chat blev vi blokeret og bedt om at betale for særlige »chatcredits«, som kunne forlænge samtalen med Juliya.

…”

Avisen bragte den 22. juni 2010 en artikel under overskriften ”ANDEN: [KLAGER]S FUP ER LATTERLIG” og underoverskriften ”[Klager] fra Comedy Kuren er gået tilbage til at lave lyssky forretninger på nettet”, hvoraf følgende bl.a. fremgik:

Afsløret i B.T.

B.T. har også afsløret, at [Klager] nu igen står bag nye projekter på nettet af tvivlsom karakter. Herunder www.tjenpengeonlinesomindkomst.dk og www.russiskekvinder.dk.

Lover guld og grønne skove

På det første site lover [Klager] sine kunder en solid pengegevinst, hvis man følger hans råd på nettet. Man skal dog betale store summer til ham først.

…”

B.T. bragte den 7. juli 2010 en artikel under overskriften ”FORFALSKEDE ADVOKATPAPIR” og underoverskriften ”[Klager] fuppede med advokaters brevpapir”, hvoraf følgende fremgik:

”Komikeren [Klager] har angiveligt forfalsket et anerkendt advokatbureaus brevpapir for bedre at kunne overbevise hans uheldige kunder til at investere penge i hans tvivlsomme forretninger. Forretninger, der nu har skaffet ham en politisag på halsen.

B.T. afslørede i forrige uge, at sagen kommer oven i en tiltale, der allerede er på vej i retten i Viborg. [Klager] står tiltalt ved Midt- og Vestjyllands Politi for at have svindlet for 110.000 kr. Udover det er han politianmeldt for en sag mere, der løber op i 350.000 kr. [Klager] er altså i søgelyset for et samlet bedrageri på 460.000 kr.

Det er advokatbureauet Delacour Dania, der ufrivilligt har lagt navn, logo og brevpapir til [Klager]s tvivlsomme forretningsforetagender.

Brevpapiret er blevet brugt i forbindelse med at få kunder lokket i fælden på en af [Klager]s tidligere hjemmesider www.forbrugerpenge.dk.

Siden er ikke aktiv længere, men B.T. er i besiddelse af en kopi af det forfalskede brevpapir. Papiret bærer Delacour Danias daværende logo og [Klager]s oplysninger.

En elektronisk udgave af papiret har tidligere ligget på forbrugerpenge.dk.

For at vække tillid

Papiret har angiveligt haft det formål at gøre folk mere tilbøjelige til at skyde penge i www.forbrugerpenge.dk. Det er udformet som en kontrakt mellem [Klager] og så den pågældende person, der er blevet lokket til at investere i www.forbrugerpenge.dk, som [Klager] påstod, var 18 mio. kr. værd. Papiret giver det indtryk, at Delacour Dania har udfærdiget kontrakten, hvilket naturligt vil vække tillid hos ofrene.

Men Delacour Dania har aldrig deltaget, siger Delacour Danias partner og direktør, Anders Hedetoft.

"Vi tog fat i [Klager] flere gange for at få ham til at holde op med at bruge vores navn og logo på den måde. Vi har aldrig haft noget at gøre med det," siger Anders Hedetoft.

Del af verserende sag

Han forklarer, at selskabet for mange år siden modtog et brev fra [Klager] med en forretningsidé. Her svarede selskabet tilbage på brevpapir, som fuldstændig ligner den forfalskede udgave. Det er muligvis der, [Klager] har skaffet firmaets brevpapir.

[Klager] ønsker ikke overfor B.T. at kommentere på brevpapiret, da det er en del af den verserende sag mod ham i Viborg.

…"

I forlængelse af artiklen var indsat et billede med følgende tekst:

”BEDRAGERI: Advokatbureauet Delacour Dania har ufrivilligt lagt navn, logo og brevpapir til komiker [Klager]s tvivlsomme forretningsforetagender.”

B.T. bragte den 3. juli 2010 følgende rettelse:

Afsonede i Danmark

B.T. skrev den 20. juni, at [Klager] var dømt for bedrageri og afsonede en fængselsdom i Tyskland. Afsoningen foregik i Danmark. B.T. beklager fejlen.”

Yderligere oplysninger

[Klager] anmodede ved e-mail af 7. juli 2010 Delacour Danias advokat Anders Hedetoft be- eller afkræfte de tre citater i B.T. samme dag. Advokaten svarede bl.a. følgende:

”Af artiklen fremgår blandt andet, at jeg er refereret for at have udtalt, at vi har responderet til dig på vores brevpapir, ”som fuldstændig ligner den forfalskede udgave”. Det har jeg ikke udtalt mig om, og jeg er ikke bekendt med, hvorledes denne vurdering fremkommer.

Jeg er videre citeret for, at vi ”flere gange” har bedt dig om ikke at bruge vores brevpapir på en måde, der giver udtryk for, at vi har taget del i rådgivning

Vedrørende overdragelse af anparter i Forbrugerpenge ApS. Denne oplysning er i overensstemmelse med mine sagsakter.”

Advokat Anders Hedetoft oplyste videre samme dag bl.a. følgende:

”Vi har i sagen udført to opgaver for dig.

1) Vi har stiftet Forbrugerpenge ApS.

2) Vi har udfærdiget et koncept til brug for overdragelser af anparter i selskabet. Du har selv, og uden vores viden, brugt konceptet ved at tilbyde eller gennemføre overdragelser af anparter i selskabet. Der er intet galt i, at du bruger konceptet, men du må ikke bruge vores brevpapir og logo på en sådan måde, at det fremtræder som om, at vi har ydet rådgivning i forbindelse med konkrete overdragelser.”

Af DK Whois databasen dk-hostmaster.dk er følgende informationer anført på domænenavnene russiskekvinder.dk, tjenpengeonlinesomindkomst.dk og [Klager].dk:

”Bruger-ide: POA77-DK

Navn: Personligt Overskud ApS

Adresse: [Vejnavn og husnummer]

Postnr. & By: 8250 Egå

Land: Danmark”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

Artiklerne af 21. og 22. juni 2010

Advokat Jens Glavind har anført, at artiklerne giver indtryk af, at klager driver en virksomhed af kriminel karakter, hvilket er skadeligt, krænkende og agtelsesforringende for klager. Følgende udsagn er faktisk forkerte:

1. ”LOKKER MED RUSSER-SEX”,

2. ”KLAM FIDUS: Komikeren [Klager] har oprettet en internetside, der angiveligt skulle skabe kontakt til russiske skønheder. Men det er en tvivlsom fidus - for dem der prøver”,

3. ”[Klager] har siddet fængslet i Tyskland for bedrageri”,

4. ”[Klager]s site er berygtet”,

5. ”[Klager] fra Comedy Kuren er gået tilbage til at lave lyssky forretninger på nettet”,

6. ”BT har også afsløret, at [Klager] nu igen står bag nye projekter på nettet af tvivlsom karakter”, og

7. ”På det første site lover [Klager] en solid pengegevinst, hvis man følger hans råd på nettet. Man skal dog betale store summer til ham først.”

Artiklen af 7. juli 2010

Artiklen giver indtryk af, at [Klager], på uærlig vis, er kommet i besiddelse af advokatpapirer, som han har forfalsket og gjort sig skyldig i dokumentfalsk, jf. straffelovens § 171, stk. 1. Uanset avisen ikke anvender ordet ”dokumentfalsk”, gives der indtryk af en overtrædelse af straffeloven. Klager har aldrig været sigtet eller tiltalt for at have begået dokumentfalsk. Advokaten har henvist til overskrifterne ”Forfalskede advokatpapirer” og ”[Klager] fuppede med advokaters brevpapir” samt udsagnene:

”det er muligvis der, [Klager] har skaffet firmaets brevpapir”,

”Brevpapiret er blevet brugt i forbindelse med at få kunder lokket i fælden på en af [Klager]s tidligere hjemmesider www.forbrugerpenge.dk”, og

”Papiret har angiveligt haft det formål at gøre folk mere tilbøjelige til at skyde penge i www.forbrugerpenge.dk. Det er udformet som en kontrakt mellem [Klager] og så den pågældende person, der er blevet lokket til at investere i www.forbrugerpenge.dk, som [Klager] påstod, var 18 mio. kr. værd. Papiret giver det indtryk, at Delacour Dania har udfærdiget kontrakten, hvilket naturligt vil vække tillid hos ofrene.”

Klager har som klient fået juridisk assistance til koncipering af en kontrakt af Delacour Dania, hvoraf advokatfirmaets logo fremgik (klager har fremlagt kopi af fakturaen af 30. november 2010). Klager har brugt kontrakten i forretningsøjemed. I den forbindelse præciserede advokatfirmaet over for klager, at deres logo skulle fjernes, hvilket også skete. Der er imidlertid intet forkert i, at klager anvendte den pågældende kontrakt, som han havde betalt for at få udarbejdet.

Avisen har erkendt, at man langt hen ad vejen har digtet på historien ved at give avisens bud på, hvordan klager er kommet i besiddelse af brevpapiret. Advokaten har videre henvist til udsagnet:

”Han forklarer, at selskabet for mange år siden modtog et brev fra [Klager] med en forretningsidé. Her svarede selskabet tilbage på brevpapir der fuldstændig ligner den forfalskede udgave. Det er muligvis der, at [Klager] har skaffet firmaets brevpapir.”

Udsagnet giver indtryk af, at det er et citat fra Anders Hedetoft, hvilket ikke er tilfældet. Klager har ikke henvendt sig til advokatfirmaet med en forretningsidé, men derimod betalt advokatfirmaet for at udføre en konkret opgave.

B.T. har kontaktet klager én gang. Da klager ikke ønskede at kommentere sagen, blev avisen henvist til klagers advokat Jens Glavind for yderligere kommentarer. B.T. kontaktede imidlertid ikke advokat Jens Glavind.

2.2 B.T.’s synspunkter

B.T. har anført, at klager har begået bedrageri i Tyskland, men afsonet i Danmark (klagepunkt 3). Den mindre fejl blev rettet, så snart avisen blev gjort bekendt med den.

Til de øvrige påklagede udsagn af 21. og 22. juni 2010 har B.T. anført følgende:

Ad 1 Overskriften ”LOKKER MED RUSSERSEX”

Rubrikken henviser til klagers site: russiskekvinder.dk, som reklamerer for kontakt til russiske kvinder via et andet site: anastasiadate.com: "Sådan møder du masser af smukke russiske kvinder, der er interesseret i dig... du kan endda chatte med dem om 5 minutter!" Den lokkende tekst retfærdiggør B.T.s rubrik.

Ad 2, 4-7

Klager står som indehaver af domænet russiskekvinder.dk på dk-hostmaster.dk. Klager oplyser imidlertid, at han har lavet hjemmesiden for nogle andre. Opretter man en profil, får man en velkomstmail, hvor klagers privatadresse står anført som hjemmesidens firmaadresse. Herudover har avisen haft en chatkontakt med en af de russiske kvinder, som russiskekvinder.dk henfører til via anastasiadate.com. Chatten blev imidlertid afbrudt, da avisen skulle betale flere hundrede kroner i særlige "chatcredits" for at fortsætte chatten med kvinden. Sitet anastasiadate.com omtales på internettet som et site, der ”scammer”, dvs. narrer penge fra folk. På den baggrund er der belæg for formuleringerne i underoverskriften.

På baggrund af artiklernes oplysninger og de citerede eksperters udtalelser finder avisen, at russiskekvinder.dk og tjenpengeonlinesomindkomst.dk begge er lyssky sites af tvivlsom karakter.

Klager lover på tjenpengeonlinesomindkomst.dk, at alle kan tjene penge på klagers koncept. Undervisningen er delt ind i flere "moduler", hvor modul 1 er frit tilgængeligt på internettet. Skal man se modulerne 2, 3 og 4, koster det 2.500 kroner pr. styk. Det er avisens vurdering, at det er et stort beløb for en overvejende del af den danske befolkning.

Artikel af 7. juli 2010

Advokat Anders Hedetoft har bekræftet avisens vinkel og sit eneste citat i artiklen: ”Vi tog fat i [Klager] flere gange for at få ham til at holde op med at bruge vores navn og logo på den måde. Vi har aldrig haft noget at gøre med det”.

Det andet udsagn er ikke et citat, men avisens bud på, hvordan klager er kommet i besiddelse på brevpapiret. Avisen har bevidst oplyst, at det er en mulighed, at det er gået sådan for sig.

Advokat Anders Hedetoft uddybede, at Delacour Dania to gange skriftligt og flere gange mundtligt havde rettet henvendelse til klager og forlangt, at han stoppede brugen af deres brevpapir, så de fremstod som havende del i klagers forretning, uden at klager har efterkommet kravet. Den kontrakt, klager gjorde brug af, var ikke godkendt til forretningsmæssig brug på advokatfirmaets brevpapir.

Tidligere direktør i Delacour, Esben Vibe, forklarede i en e-mail af 9. september 2008 til en kunde, der følte sig snydt, at den kontrakt, vedkommende havde ladet sig forlede af, intet havde med advokatvirksomheden at gøre:

”Du har i nedenstående mail spurgt om DELACOUR har været juridisk rådgiver i forbindelse med salget af disse anparter.

Vi er ikke og har ikke været involveret i salget af disse anparter.

Vi er ved flere lejligheder blevet opmærksomme på, at vores navn har været misbrugt i forbindelse med salget af disse anparter. Vi har derfor også adskillige gange gjort [Klager] opmærksom på, at han ikke må bruge vores navn.”

Avisen har ikke skrevet, at klager har gjort sig skyldig i dokumentfalsk eller beskæftiget sig med, hvorvidt klager har brudt loven på dette punkt. B.T. har derimod skrevet, at klager har manipuleret med Delacour Danias brevpapir og skabt en kontrakt, der fejlagtigt giver indtryk af, at Delacour Dania har været involveret i salget af anparter fra forbrugerpenge.dk.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra klager, men han har ikke ønsket at udtale sig, hvilket fremgår af artiklen. Avisen ønskede at stille klager diverse spørgsmål, og da klagers advokat af gode grunde ikke kunne oplyse klagers motiver, men udelukkende har viden om den juridiske del af sagen, har avisen ikke kontaktet advokaten i disse sager.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Jan Kristensen, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Pressenævnet finder, at B.T. – som erkendt – har bragt forkert information om klagers afsoningssted. Nævnet finder imidlertid, at forholdet ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at udtale kritik. Nævnet bemærker herved, at B.T. den 3. juli 2010 berigtigede forholdet.

Pressenævnet finder, at overskrifterne og udsagnene (klagepunkterne 1, 2, 4-7) fremstår som B.T. vurdering af hjemmesiderne på baggrund af de i artiklerne offentliggjorte oplysninger, og nævnet udtaler ikke sin kritik af avisen for at bringe disse.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.

Efter det oplyste lægges det til grund, at [Klager] har fået juridisk rådgivning fra Delacour Dania vedrørende ordlyden af en kontakt til brug ved salg af anparter i Forbrugerpenge ApS (omtalt som klagers forretningsidé). Delacour Dania har gjort klager opmærksom på, at man ikke ønskede firmaets logo anvendt ved brug af kontrakten.

Pressenævnet finder, at navnlig overskriften ”Forfalskede advokatpapir” og udsagnene ”Brevpapirer er brugt til at få kunder lokket i fælden på en af [Klager]s tidligere hjemmesider www.forbrugerpenge.dk” samt ”Papiret har angiveligt haft det formål at gøre folk mere tilbøjelige til at skyde penge i www.forbrugerpenge.dk” fremstår som en beskyldning for dokumentfalsk.

[Klager] ønskede efter det oplyste ikke at kommentere avisens oplysninger, men henviste til sin advokat, som B.T. ikke kontaktede. Avisen efterkom ikke klagers anmodning om at kontakte advokaten, der repræsenterede klager. Det fremgår imidlertid af artiklen, at Delacour Danias logo fremgik af korrespondance med klager, at kontrakten med logoet er ”udformet som en kontrakt mellem [Klager] og så den pågældende person”, der ville investere penge i forbrugerpenge.dk, og at kontrakten er fjernet fra hjemmesiden forbrugerpenge.dk. På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af B.T. for ikke også at forelægge beskyldningen for klagers advokat.

Nævnet udtaler heller ikke i øvrigt kritik af B.T.

Afgjort den 11. oktober 2010