Den fulde tekst
L 33
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Ændring af deltagerbetalingen på almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser m.v.).
Af undervisningsministeren (Tina Nedergaard (V)).
Fremsat skr 14/10 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 14/10 10 Tillæg A
1.beh 28/10 10 FF
Betænkning 7/12 10 Tillæg B
2.beh 10/12 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 10/12 10 Tillæg H
3.beh 16/12 10 FF
Lovf som vedt 16/12 10 Tillæg C
Lov nr 1570 af 21. december 2010
Ordførere: (1.beh) Troels Christensen (V), Kim Mortensen (S), Karin Nødgaard (DF), Marianne Jelved (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Tina Nedergaard).
Efter 1.beh henvist til Uddannelsesudvalget(UDU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven forhøjer deltagerbetalingen på en række almene voksen- og efteruddannelseskurser, dog ikke deltagerbetalingen på kurser i kernefag. Deltagerbetalingen for visse fag bliver nedsat.
Loven forhøjer desuden betalingen til fuld deltagerbetaling for personer med en videregående uddannelse på almen- og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
Lovforslaget udmøntede en del af genopretningsaftalen fra maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.
Afstemning:
Vedtaget
59 stemmer for forslaget (V, DF, KF, LA)
50 stemmer imod forslaget (S, SF, RV, EL, UFG)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget