Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter

§ 1

I bekendtgørelse nr. 118 af 27. februar 2008 om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter foretages følgende ændring:

1. § 15, stk. 2, 2. pkt., affattes således: »Gebyr efter stk. 1, nr. 2, opkræves ved oprettelse af kontoen for indeværende kalenderår og derefter årligt primo året.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2010.

Energistyrelsen, den 15. oktober 2010

Anne Højer Simonsen

/ Lars Nielsen