Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2011 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 8 c, stk. 2 og 3, og § 9 a, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedet Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, fastsættes efter bemyndigelse og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Garantibidrag

§ 1. Efter fradrag af et beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. ATP-lovens § 16, opdeles bidraget i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. ATP-lovens § 8 c, stk. 3. I 2011 udgør garantibidraget 80 pct.

Stk. 2. I 2011 fratrækkes der 170 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 b og 110 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 e.

Tarif

§ 2. Fastsættelse af tariffen for bidrag vedrørende 2011 sker i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen for 2011 er anvendt en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 30. september 2010. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur, der er estimeret på baggrund af deposit rentesatser for løbetiderne 1 og 2 uger, 1, 2, 3, 6, 9 og 12 måneder samt danske swaprenter med løbetiderne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25 og 30 år. Estimationsmetoden anmeldes til Finanstilsynet.

Stk. 3. Den aktuarmæssige formel for fastsættelse af tariffen for 2011 fremgår af ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på ATP’s hjemmeside.

Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2011 optjener medlemmerne ved opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, følgende årlige livsvarige pension:

   
Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1946
6,65 kr.
1947
6,82 kr.
1948
7,04 kr.
1949
7,27 kr.
1950
7,49 kr.
1951
7,72 kr.
1952
7,95 kr.
1953
8,18 kr.
1954
8,40 kr.
1955
8,63 kr.
1956
8,86 kr.
1957
9,08 kr.
1958
9,30 kr.
1.1.1959 – 30.6.1959
9,77 kr.
1.7.1959 – 31.12.1959
10,20 kr.
1.1.1960 – 30.6.1960
10,65 kr.
1.7.1960 – 31.12.1960
11,11 kr.
1961
11,29 kr.
1962
11,52 kr.
1963
11,74 kr.
1964
11,97 kr.
1965
12,19 kr.
1966
12,42 kr.
1967
12,65 kr.
1968
12,89 kr.
1969
13,13 kr.
1970
13,38 kr.
1971
13,63 kr.
1972
13,90 kr.
1973
14,18 kr.
1974
14,47 kr.
1975
14,76 kr.
1976
15,06 kr.
1977
15,37 kr.
1978
15,68 kr.
1979
16,00 kr.
1980
16,33 kr.
1981
16,66 kr.
1982
17,00 kr.
1983
17,34 kr.
1984
17,69 kr.
1985
18,05 kr.
1986
18,42 kr.
1987
18,79 kr.
1988
19,17 kr.
1989
19,56 kr.
1990
19,96 kr.
1991
20,37 kr.
1992
20,78 kr.
1993
21,21 kr.
1994
21,64 kr.
1995
22,08 kr.

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder

§ 3. For medlemmer, hvor der sker indbetaling i 2011 efter opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, vil der for hver 100 kr. i garantibidrag erhverves følgende årlige livsvarige pensionsret:

   
Medlem født
Pensionsret
1911
47,03 kr.
1912
44,26 kr.
1913
41,59 kr.
1914
39,03 kr.
1915
36,58 kr.
1916
34,25 kr.
1917
32,05 kr.
1918
29,98 kr.
1919
28,04 kr.
1920
26,22 kr.
1921
24,53 kr.
1922
22,96 kr.
1923
21,50 kr.
1924
20,14 kr.
1925
18,90 kr.
1926
17,74 kr.
1927
16,68 kr.
1928
15,70 kr.
1929
14,80 kr.
1930
13,97 kr.
1931
13,21 kr.
1932
12,51 kr.
1933
11,86 kr.
1934
11,26 kr.
1935
10,71 kr.
1936
10,20 kr.
1937
9,73 kr.
1938
9,30 kr.
1939
8,90 kr.
1940
8,53 kr.
1941
8,18 kr.
1942
7,86 kr.
1943
7,57 kr.
1944
7,29 kr.
1945
7,03 kr.
1946
6,79 kr.

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

§ 4. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, får forhøjet den årlige pension. For hver måned udbetalingen af pensionen udskydes i 2011, forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

         
Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i
1943
Medlem født i 1944
Medlem født i 1945
Medlem født i 1946
1
100,63 kr.
100,61 kr.
100,59 kr.
100,57 kr.
2
101,27 kr.
101,22 kr.
101,18 kr.
101,14 kr.
3
101,90 kr.
101,83 kr.
101,77 kr.
101,71 kr.
4
102,55 kr.
102,45 kr.
102,36 kr.
102,28 kr.
5
103,19 kr.
103,07 kr.
102,96 kr.
102,86 kr.
6
103,84 kr.
103,70 kr.
103,57 kr.
103,44 kr.
7
104,50 kr.
104,33 kr.
104,18 kr.
104,03 kr.
8
105,16 kr.
104,96 kr.
104,79 kr.
104,62 kr.
9
105,82 kr.
105,60 kr.
105,40 kr.
105,21 kr.
10
106,49 kr.
106,24 kr.
106,02 kr.
105,81 kr.
11
107,16 kr.
106,89 kr.
106,64 kr.
106,41 kr.
12
107,83 kr.
107,54 kr.
107,26 kr.
 

§ 5. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover alder 70, jf. ATP-lovens § 9 a, stk. 2, får forhøjet den årlige pension. For hver måned udbetalingen af pensionen udskydes i 2011, forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

       
Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i
1939
Medlem født i 1940
Medlem født i 1941
1
100,74 kr.
100,71 kr.
100,68 kr.
2
101,49 kr.
101,43 kr.
101,37 kr.
3
102,24 kr.
102,15 kr.
102,06 kr.
4
103,00 kr.
102,87 kr.
102,76 kr.
5
103,76 kr.
103,60 kr.
103,46 kr.
6
104,53 kr.
104,34 kr.
104,16 kr.
7
105,31 kr.
105,08 kr.
104,87 kr.
8
106,09 kr.
105,83 kr.
105,59 kr.
9
106,88 kr.
106,58 kr.
106,31 kr.
10
107,67 kr.
107,34 kr.
107,03 kr.
11
108,47 kr.
108,10 kr.
107,76 kr.
12
109,27 kr.
108,87 kr.
 

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011 og anvendes for bidrag, der vedrører 2011.

Pensionsstyrelsen, den 11. november 2010

Jens Brøchner

/ Bent Nielsen