Den fulde tekst
L 44
Forslag til postlov.
Af transportministeren (Hans Christian Schmidt (V)).
Fremsat skr 27/10 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 27/10 10 Tillæg A
1.beh 18/11 10 FF
Betænkning 9/12 10 Tillæg B
2.beh 14/12 10 FF
Tillægsbet 14/12 10 Tillæg B
Lovf optrykt efter 2.beh 14/12 10 Tillæg H
3.beh 16/12 10 FF
Lovf som vedt 16/12 10 Tillæg C
Lov nr 1536 af 21. december 2010
Ordførere: (1.beh) Kristian Pihl Lorentzen (V), Jens Christian Lund (S), Kim Christiansen (DF), Malene Søgaard-Andersen (SF), Henriette Kjær (KF), Erikanell Asmuss Lorentsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Hans Christian Schmidt).
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Efter 2.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Loven gennemfører det såkaldt tredje postdirektiv om fuld realisering af det indre marked for posttjenester i EU.
Det betyder, at postmarkedet i Danmark liberaliseres helt, da Post Danmarks eneret til at omdele breve op til 50 g ophører. Samtidig skal loven sikre, at adresserede forsendelser kan befordres landsdækkende med høj kvalitet til overkommelige priser og tilpasset brugernes behov.
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) indgik i den forbindelse en politisk aftale den 27. maj 2010 med S, DF og RV om den fremtidige postlovgivning, så man sikrede den landsdækkende befordringspligt, samtidig med at man åbnede for den fulde konkurrence på postmarkedet.
Loven medfører derfor ikke ændringer i omfanget af befordringspligten som f.eks., at den befordringspligtige virksomhed skal uddele post 6 dage om ugen i hele landet.
Afstemning:
Vedtaget
94 stemmer for forslaget (V, S, DF, KF, RV, LA)
17 stemmer imod forslaget (SF, EL, UFG)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget