Den fulde tekst
L 48
Forslag til lov om private fællesveje.
Af transportministeren (Hans Christian Schmidt (V)).
Fremsat skr 5/11 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 5/11 10 Tillæg A
1.beh 25/11 10 FF
Betænkning 9/12 10 Tillæg B
2.beh 14/12 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 14/12 10 Tillæg H
3.beh 16/12 10 FF
Lovf som vedt 16/12 10 Tillæg C
Lov nr 1537 af 21. december 2010
Ordførere: (1.beh) Kristian Pihl Lorentzen (V), Jens Christian Lund (S), Kim Christiansen (DF), Anne Baastrup (SF), Henriette Kjær (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Hans Christian Schmidt).
Efter 1.beh henvist til Trafikudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven forenkler og tydeliggør lovgivningen om private fællesveje. Loven viderefører derfor i vidt omfang gældende regler, men indeholder samtidig nogle administrative lettelser. På baggrund af nogle konkrete tilfælde indeholder loven også regler for, hvordan og hvornår kommunerne kan nedklassificere offentlige veje til private fællesveje.