Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 11-13, i lov om ændring af universitetsloven

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 538 af 12. juni 2009 om ændring af universitetsloven. (Tildeling af dansk eksamensbevis for visse uddannelser i udlandet, fleksible fripladser og stipendier m.v.) bestemmes, at lovens § 1, nr. 11-13, træder i kraft den 15. december 2010.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 18. november 2010

Charlotte Sahl-Madsen

/ Jesper Schaumburg-Müller