Den fulde tekst
L 57
Forslag til lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark.
Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg (V)).
Fremsat skr 11/11 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 11/11 10 Tillæg A
1.beh 16/11 10 FF
1.beh 18/11 10 F
Betænkning 8/12 10 Tillæg B
2.beh 14/12 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 14/12 10 Tillæg H
Tillægsbet 15/12 10 Tillæg B
3.beh 17/12 10 FF
Lovf som vedt 17/12 10 Tillæg C
Lov nr 1594 af 22. december 2010
Ordførere: (1.beh) Erling Bonnesen (V), Rasmus Prehn (S), Bent Bøgsted (DF), Meta Fuglsang (SF), Vivi Kier (KF), Anne Marie Geisler Andersen (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg).
Efter 2.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Efter 1.beh henvist til Arbejdsmarkedsudvalget(AMU).
Loven indebærer, at en del af kommunernes sagsbehandling samles i en ny myndighed, Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark skal overtage størstedelen af kommunernes sagsbehandlingsopgaver, der hovedsaglig udføres på baggrund af objektive kriterier med beregning og udbetaling på følgende områder: folkepension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge og børnebidrag. Kommunerne skal fortsat varetage de opgaver, der forudsætter personlig kontakt med borgerne.
Loven trådte i kraft den 24. december 2010, dagen efter offentliggørelse i Lovtidende.
Lovforslaget var en del af aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkepart om genopretning af dansk økonomi og en del af aftalen om kommunernes økonomi for 2011 mellem regeringen og KL.
Afstemning:
Vedtaget
56 stemmer for forslaget (V, DF, KF, LA)
48 stemmer imod forslaget (S, SF, RV, EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget