Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om gebyr for ansøgning om navneændring i 2011

Familiestyrelsen regulerer hvert år – med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten – gebyr for ansøgning om navneændring, jf. § 25 a i navneloven.

Pr. 1. januar 2011 udgør gebyr for ansøgning om navneændring 470 kr.

Familiestyrelsen, den 16. november 2010

Malene Vestergaard

/ Christina Molin