Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande

I medfør af § 17 i lov nr. 521 af 26. maj 2010 om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande bestemmes at loven træder i kraft 30. november 2010.

Kulturministeriet, den 11. november 2010

Per Stig Møller

/ Peter Navntoft