Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1 og 2 – tortgodtgørelse i forbindelse med forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j.nr. 09-520-14282

Nævnet fandt i n.j.nr. 09-520-14282 ikke grundlag for at tilkende tortgodtgørelse:

Ansøgers mor henvendte sig til politiet og oplyste, at der på hjemmesiden ARTO var lagt en video ind, hvor hendes 15-årige datter blev filmet, mens hun onanerede. Det var blevet oplyst, at en dreng på 14 år havde videoklippet episoden. Videoen blev optaget med webkamera. Episoden blev rundsendt til andre børn på ansøgers skole. Ansøger ville ikke ved politiets afhøring oplyse, hvem der foretog optagelsen. Nævnet afslog at tilkende en tortgodtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1 og 2, og gav samtidig afslag på krænkelsesgodtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 3. Nævnet fandt, at selv om ansøger ikke havde sagt god for, at optagelsen blev videresendt til andre, så medvirkede ansøger selv til, at der af en mere eller mindre ukendt person blev optaget en videooptagelse af hende, som viste hende i en meget privat situation.