Den fulde tekst
L 59
Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.
Af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen ()).
Fremsat skr 17/11 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 17/11 10 Tillæg A
1.beh 23/11 10 FF
Betænkning 10/2 11 Tillæg B
2.beh 22/2 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 22/2 11 Tillæg H
3.beh 24/2 11 FF
Lovf som vedt 24/2 11 Tillæg C
Lov nr 169 af 3. marts 2011
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Ole Hækkerup (S), Colette L. Brix (DF), Hanne Agersnap (udpeget af SF) (SF), Daniel Rugholm (KF), Morten Østergaard (RV).
Ministre: (1.beh) videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Videnskab og Teknologi(UVT).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven implementerer ny EU-regulering af området, der blev vedtaget af ministerrådet ultimo 2009. Loven er ændret 14 gange siden 2000, hvorfor der også har været behov for en oprydning og samtidig en ajourføring, bl.a. ændres der på slutbrugerrettigheder og forsyningspligt, og der sættes regler for samhusning og fælles udnyttelse af faciliteter. Der justeres på en række nummerforhold, bl.a. sikres slutbrugere en nummerportering fra dag til dag. Telebrugernævnet, der blev nedlagt i 2003, fjernes fra loven.
Afstemning:
Vedtaget
104 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, LA, UFG)
2 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget