Den fulde tekst
L 79
Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om indkomstregister. (Optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, forbedret kontrol og udvidet modregningsadgang ved udbetaling af børnefamilieydelse).
Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 17/11 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 17/11 10 Tillæg A
1.beh 1/12 10 FF
Betænkning 9/12 10 Tillæg B
2.beh 14/12 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 14/12 10 Tillæg H
3.beh 17/12 10 FF
Lovf som vedt 17/12 10 Tillæg C
Lov nr 1609 af 22. december 2010
Ordførere: (1.beh) Mads Rørvig (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Malene Søgaard-Andersen (SF), Daniel Rugholm (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indfører et optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, så modtageren af ydelserne skal have haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i 2 år inden for de seneste 10 år for at få fuld ydelse.
Ændringen betyder, at man optjener ret til 25 pct. af den fulde ydelse efter et halvt års bopæl eller beskæftigelse i Danmark, 50 pct. efter 1 år og 75 pct. efter halvandet år. Efter 2 års bopæl eller arbejde i Danmark har man optjent ret til fuld ydelse.
Indkomstregisteret udbygges med en advisordning for at styrke kommunernes kontrol med udbetalinger af børnefamilieydelse og børnetilskud til udlændinge. Dermed kan den kommunale sagsbehandler abonnere på en kendt personkreds og automatisk få besked, når der sker ændringer i indkomst- eller ansættelsesforhold.
Desuden udvider loven adgangen til at modregne restancer i børnefamilieydelsen til også at omfatte skyldig børnefamilieydelse.
Loven er en del af aftalen om finansloven for 2011 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Loven trådte i kraft den 1. januar 2011. Den del af loven, der omhandler optjeningsprincippet, har dog først virkning fra den 1. januar 2012.
Afstemning:
Vedtaget
58 stemmer for forslaget (V, DF, KF, LA)
51 stemmer imod forslaget (S, SF, RV, EL, UFG)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget