Den fulde tekst
L 77
Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser).
Af skatteministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 17/11 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 17/11 10 Tillæg A
1.beh 30/11 10 FF
Betænkning 9/12 10 Tillæg B
2.beh 14/12 10 FF
3.beh 17/12 10 FF
Lovf som vedt 17/12 10 Tillæg C
Lov nr 1562 af 21. december 2010
Ordførere: (1.beh) Mads Rørvig (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Malene Søgaard-Andersen (SF), Kurt Scheelsbeck (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Kommunernes budgetter for 2011 viste en stigning i de kommunale skatter på i alt 330 mio. kr. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) opnåede på denne baggrund som led i aftalen om finansloven for 2011 enighed med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om at neutralisere den højere kommuneskat ved at sænke bundskatten i 2011 med det formål at sikre, at skattestoppet overholdes.
Loven reducerer fra 2011 og følgende år bundskatten med 0,03 procent.
Den lavere bundskat indarbejdes i Skatteministeriets forskudsændringssystem for 2011. Det indebærer, at de personer, der får ændret deres forskudsopgørelse i løbet af indkomståret 2011, vil få bundskattelettelsen i løbet af 2011. De resterende skatteydere vil få skattenedsættelsen i forbindelse med årsopgørelsen for 2011, som er tilgængelig i skattemapperne i marts 2012.