Den fulde tekst
L 65
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Ændring af bestemmelserne om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld, for så vidt angår fradrag for forbedringer).
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder (V)).
Fremsat skr 17/11 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 17/11 10 Tillæg A
1.beh 30/11 10 FF
Betænkning 9/12 10 Tillæg B
2.beh 14/12 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 14/12 10 Tillæg H
Tillægsbet 15/12 10 Tillæg B
3.beh 17/12 10 FF
Lovf som vedt 17/12 10 Tillæg C
Lov nr 1605 af 22. december 2010
Ordførere: (1.beh) Sophie Løhde (V), Thomas Jensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Meta Fuglsang (SF), Rasmus Jarlov (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren ( ).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Lov om kommunal ejendomsskat blev ændret, fordi ministeriet var blevet opmærksomt på, at en tidligere ændring af loven med indførelse af et grundskatteloft i 2003 havde haft utilsigtede virkninger og (måske derfor) havde været administreret forkert i de efterfølgende år i forhold til den da vedtagne lov. Den nye lovændring skal sikre overensstemmelse mellem lovgivning og praksis.
Et stort problem i forhandlingerne om lovforslaget var spørgsmålet om sikringen af de borgere, der ikke havde fået en ejendomsskat, der var i overensstemmelse med lovgivningen i perioden. Her blev der bl.a. ved et ændringsforslag sikret fornyet forældelsesfrist af sådanne - ganske vist utilsigtede, men lovlige - tilbagebetalingskrav.
Afstemning:
Vedtaget
57 stemmer for forslaget (V, DF, KF)
1 stemmer imod forslaget (LA)
51 stemmer hverken for eller imod forslaget (S, SF, RV, EL, UFG)