Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker

(Ændring af ikrafttrædelsesbestemmelse)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 364 af 21. maj 2008 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker foretages følgende ændring:

1. § 42, stk. 5, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. januar 2011.

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 3. december 2010

Jesper Kongstad

/ Anne Rejnhold Jørgensen