Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gældssanering

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1363 af 19. december 2008 om gældssanering, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1087 af 24. november 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »660 kr.« til: »670 kr.«

2. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.470 kr.« til: »1.500 kr.«

3. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.880 kr.« til: »1.920 kr.«

4. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »2.700 kr.« til: »2.750 kr.«

5. I § 11, 1. pkt., ændres »5.380 kr.« til: »5.480 kr.«

6. I § 11, 2. pkt., ændres »3.740 kr.« til: »3.820 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.

Justitsministeriet, den 18. november 2010

Lars Barfoed

/ Anne Fode