Den fulde tekst
B 32
Forslag til folketingsbeslutning om en national målsætning for antal organdonorer.
Af Liselott Blixt (DF), Anita Christensen (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF).
Vedrørende: Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Fremsat skr 1/12 10 Tillæg A
Forsl som fremsat 1/12 10 Tillæg A
1.beh 14/1 11 FF
Betænkning 10/2 11 Tillæg B
2.beh 22/2 11 FF
Forslag som vedt 22/2 11 Tillæg C
Ordførere: (1.beh) Birgitte Josefsen (V), Orla Hav (S), Liselott Blixt (DF), Jonas Dahl (SF), Vivi Kier (KF), Manu Sareen (RV).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren.
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget (SUU).
Folketingsbeslutningen opfordrer regeringen til at udarbejde en national målsætning for antallet af organdonorer. Målsætningen skal styrke den nationale indsats, så ventelisterne til organtransplantation kan fjernes inden for en overskuelig fremtid.
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget